Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 họp Phiên thứ Sáu

Thứ Tư, 19/09/2018, 10:25 [GMT+7]
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình bày Báo cáo tại Phiên họp
Đồng chí Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình bày Báo cáo tại Phiên họp

 Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thế Quân, Ủy viên chuyên trách kiêm trưởng Ban Thư ký hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ hưu theo chế độ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thế Quân, Ủy viên chuyên trách kiêm trưởng Ban Thư ký hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ hưu theo chế độ

 Các đại biểu tham dự Phiên họp

 Đặng Phước

.