Đắk Lắk: Quan tâm tới công tác tư pháp và cải cách tư pháp

Thứ Ba, 31/05/2022, 08:44 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp gai đoạn 2021-2026. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chỉ đạo; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tiếp tục chú trọng công tác tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp.
 
    Các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022; tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật; đã có ý kiến góp ý 42 dự thảo văn bản, các vấn đề vướng mắc theo yêu cầu của các sở, ban, ngành; thẩm định 06 văn bản quy phạm pháp luật; 04 dự án luật; kiểm tra theo thẩm quyền 05 văn bản quy phạm pháp luật; cập nhật 04 văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản.
 
 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo Luật (tháng 5/2022)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo Luật (tháng 5/2022)
    Tham mưu UBND tỉnh văn bản đôn đốc công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan đơn vị; tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022; quyết định thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2022; báo cáo tình hình, kết quả thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh; kết quả chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND trên địa bàn tỉnh; đã phát hành 3.500 cuốn Bản tin Tư pháp số tháng 4/2022; cập nhật thường xuyên tin, bài viết liên quan đến lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
 
    Lực lượng Công an tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; phối hợp tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp còn tồn đọng; tiếp nhận, xác minh, giải quyết 155 tin báo, tố giác về tội phạm, đã hoàn thành điều tra 112 vụ/231 bị can; xây dựng, đăng tải 144 tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền, 05 bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
 
    Ngành Kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật, góp phần tăng cường bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 132/491 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra 485 vụ/1.115 bị can; kiểm sát xét xử sở thẩm 204 vụ/477 bị cáo, phúc thẩm 79 vụ/149 bị cáo án hình sự; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù đúng pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tập trung giải quyết các vụ án đã thụ lý trong thời hạn luật định, nâng cao chất lượng xét xử đối với các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, các tranh chấp về kinh doanh, lao động, hành chính nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động tố tụng nhằm hạn chế sai sót trong công tác xét xử; không để xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
 
    Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường, công tác trợ giúp pháp lý chú trọng vào các vụ việc tham gia tố tụng; đã cấp 1.553 phiếu lý lịch tư pháp; thực hiện 27 vụ việc trợ giúp pháp lý cho 27 lượt người; thẩm định 16 vụ việc tham gia tố tụng hoàn thành năm 2021; báo cáo về công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất; triển khai khai thác, sử dụng tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp của Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp; yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản; tham gia ý kiến đối với đề nghị của Đoàn Luật sư tỉnh; giải quyết 36 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, đấu giá tài sản.
 
    Thường xuyên chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, tinh thông về nghiệp vụ, có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục tăng cường công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyềm làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp; công tác hợp tác quốc tế về tư pháp, bảo đảm vật chất cho hoạt động tư pháp tiếp tục được quan tâm.
Tuệ Minh
.