Phiên họp thứ nhất Hội đồng Bầu cử quốc gia

Thứ Ba, 04/08/2020, 11:07 [GMT+7]
    Ngày 03/8, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp Phiên thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị.
 
    Tại Phiên họp này, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho ý kiến vào dự thảo các nghị quyết, gồm: Dự thảo Nghị quyết phân công thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia; dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế đặc biệt của Hội đồng Bầu cử quốc gia; dự thảo Nghị quyết quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ban hành năm 2015; dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; dự thảo Nghị quyết Hội đồng thành lập các tiểu ban: nhân sự, giải quyết khiếu nại tố cáo, văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền, an ninh trật tự an toàn xã hội và văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; dự thảo Chương trình các phiên họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia; dự thảo Phân công soạn thảo và ban hành văn bản.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Trước đó, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 118 về việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 21 thành viên; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.
 
    Hội đồng Bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định của pháp luật; phối hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia tại nhiệm kỳ này so nhiệm kỳ trước là sớm hơn một kỳ họp để giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ động, sớm đi vào hoạt động, có thêm quỹ thời gian để hướng dẫn các quy định mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương vừa được Quốc hội Khóa XIV sửa đổi.
 
    Để triển khai thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị cho cuộc Bầu cử Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp này, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn bản, làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động của Hội đồng.
                                                                                      P.V
.