Hà Tĩnh: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Năm, 21/05/2020, 05:38 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2020, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu.
 
    Ban hành Kế hoạch số 242-KH/TU ngày 15/04/2020 sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh
    Tổ chức Hội nghị sơ kết quý I/2020 về công tác tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; rà soát một số vụ việc còn tồn đọng, Tổ chức kiểm tra theo Quyết định số 1282-QĐ/TU ngày 05/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, công tác thụ lý, giải quyết các vụ việc, vụ án đối với Ban Cán sự đảng, đồng chí Bí thư và các đồng chí ủy viên Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh.
 
    Tập trung chỉ đạo thực hiện Thông báo số 1127-TB/TU ngày 31/3/2020 về thực hiện một số nội dung kiến nghị, kết luận của Đoàn Công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp: Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Công văn số 2168/UBND-NC ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
                                                                                                Lê Hiếu
.