Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hậu Giang

Thứ Năm, 11/04/2024, 07:12 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức  Phiên họp thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành thảo luận và thống nhất đánh giá, trong quý I, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai, cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo
    Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tại Hậu Giang thi hành kỷ luật 54 đảng viên (khiển trách 37; cảnh cáo 10; cách chức 3; khai trừ 4). Nội dung vi phạm gồm: Quy chế làm việc; những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chế độ công tác; tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; tham nhũng, cố ý làm trái; vi phạm khác. Tiếp tục theo dõi kịp thời tiến độ, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đã đưa 4 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo và chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc đối với 2 vụ án…
 
    Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo tiến độ điều tra, xét xử một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, xem xét một số vụ án, vụ việc để đưa vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cần tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết, tăng cường phối hợp liên ngành để xử lý theo quy định của pháp luật.
                                                                                      Nguyễn Hiên
 
 
.