Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên

Thứ Năm, 11/04/2024, 14:17 [GMT+7]
    Ngày 11/4/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên tổ chức Phiên họp thứ 9 để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Phiên họp.

 

Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Theo báo cáo tại Phiên họp, trong quý I/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Các đồng chí trong Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung xây dựng Chương trình công tác; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2024; chuẩn bị nội dung tổ chức các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tham mưu báo cáo đề xuất đưa ra khỏi diện theo dõi chỉ đạo các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh phát biểu tại Phiên họp
    Các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định, các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
 
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và thực hiện văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; chấn chỉnh, đấu tranh với “bệnh sợ trách nhiệm”, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai, không dám làm trong cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện công việc theo sự phân công bảo đảm tiến độ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị để đẩy mạnh việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, du lịch, đăng kiểm... Tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo.
 
    Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình công tác; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo; danh mục các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực mà Ban Chỉ đạo phân công.    
                                                     Mỹ Ngọc
 (Ban Nội chính Trung ương)
 
.