Hà Giang: Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Thứ Năm, 05/01/2023, 07:29 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Giang được thành lập theo Quyết định số 618-QĐ/TU ngày 01/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 thành viên do đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo, Chương trình công tác trọng tâm, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo lĩnh vực được phân công, theo dõi, phụ trách; công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được tăng cường; một số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý từ cấp xã, cấp huyện, từng bước khắc phục tình trạng ‘trên nóng, dưới lạnh” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các cấp, ngành, các huyện, thành phố đã tổ chức được 305 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho 34.696 lượt người tham dự; các cơ quan báo chí, truyền thông đã đăng tải trên 107 lượt tin, bài có nội dung về phòng chống tham nhũng, tiêu cực… từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Các cơ quan thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát các cơ chế, chính sách, các văn bản đã ban hành để kịp thời kiến nghị, hoàn thiện, bổ sung, phù hợp với quy định của cấp trên và tình hình cụ thể của địa phương, đảm bảo khả thi trong tổ chức triển khai thực hiện. Tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp việc triển khai thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với một số sở, ngành, huyện, thành phố; công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến tham nhũng tiêu cực; kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo…
 
    Các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị thống nhất cao với những kết quả đạt được trong năm qua, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
    Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương; các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cụ thể hóa và thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhất là các hành vi, biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như đất đai, quản lý thị trường, thuế ...
 
    Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm; phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…  
                                                                                    Văn Hiếu
.