Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp họp quý IV năm 2022

Thứ Sáu, 30/12/2022, 16:41 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Phiên họp quý IV năm 2022. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạoTỉnh chủ trì Phiên họp.
 
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế hoạch công tác năm 2023. Kể từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo Tỉnh đã triển khai quán triệt nghiêm túc, đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức 03 Phiên họp Ban Chỉ đạo và 01 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; cho ý kiến đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 03 vụ án; Báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương đưa vụ án ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 01 vụ án; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến định hướng giải quyết 01 vụ án, 01 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp…
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, nhất là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh đã thể hiện trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; theo dõi, giám sát, đôn đốc, định kỳ làm việc, nắm tình hình tại các cơ quan đơn vị địa phương theo dõi, phụ trách.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã thể hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; thực hiện nghiêm các kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, đề xuất chỉ đạo xử lý theo quy định.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạoTỉnh nhấn mạnh: Mục tiêu năm 2023, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức, gương mẫu đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay; đẩy nhanh tiến độ và giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực khi phát hiện; tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực…
Ngọc Lợi 
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.