Bạc Liêu: Thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Năm, 29/12/2022, 07:26 [GMT+7]
    Năm 2022, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Từ đó đã góp phần nâng cao công tác phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu lãng phí, tiêu cực. Toàn tỉnh đã tiết kiệm với tổng số tiền hơn 265 tỷ đồng.
 
    Theo đó, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai 61 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 7 cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực theo quy định tại 78 đơn vị, địa phương. Qua đó đã phát hiện sai phạm số tiền 22,7 tỷ đồng, kiến nghị khắc phục, chấn chỉnh nộp ngân sách nhà nước với số tiền hơn 18,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 4,26 tỷ đồng, 2 tổ chức và 8 cá nhân đã nộp ngân sách hơn 4 tỷ đồng.
 
Hội nghị xúc tiến đầu tư 2022 tại tỉnh Bạc Liêu
Hội nghị xúc tiến đầu tư 2022 tại tỉnh Bạc Liêu
    Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, hiện tỉnh đã bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc tương đối phù hợp với cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị đảm bảo khai thác sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và định mức tiêu chuẩn theo quy định, không gây lãng phí. Bên cạnh đó, còn tổ chức thu hồi trụ sở làm việc, tổ chức thanh lý, bán đấu giá để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của tỉnh; không để bỏ trống, quản lý sử dụng lỏng lẻo, kém hiệu quả.
Trong đầu tư xây dựng, trong đó chú trọng việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện đúng các quy định về quy trình, thủ tục, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Đẩy nhanh các dự án hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả được 143 dự án; xác định có 20 dự án kéo dài so với thời gian quy định đang được xử lý đẩy nhanh tiến độ. Số tiền tiết kiệm trong thẩm định, phê duyệt dự án hơn 80,5 tỷ đồng; tiết kiệm trong thẩm tra phê duyệt quyết toán 6,2 tỷ đồng; tiết kiệm qua công tác đấu thầu, chào hàng cạnh tranh 20 tỷ đồng; tiết kiệm được qua công tác thẩm tra, quyết toán của 157 hạng mục công trình 7,5 tỷ đồng. 
                                                                                       Kim Long
.