Ninh Bình: Tập huấn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Thứ Hai, 14/11/2022, 16:38 [GMT+7]
    Ngày 04/11/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.
 
    Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ; các báo cáo viên pháp luật tỉnh;  phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn UBND thành phố; Bí thư, Chủ tịch và công chức chuyên môn UBND các xã, phường của thành phố Ninh Bình.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, trong thời gian tới, các báo cáo viên cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Đồng thời, gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trình bày những điểm mới của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các quy định pháp luật có liên quan. 
 
    Các đại biểu tham dự và báo cáo viên đã cùng nhau trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng; những nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu cơ bản nắm được những chuyên đề cơ bản về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức liêm chính, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
                                                                                        Bích Hạnh
               (Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
 
.