Yên Bái: Một số kết quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng

Thứ Năm, 01/09/2022, 07:15 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái.
 
Bị can Nguyễn Văn Hưng, Đội trưởng Trạm thu phí IC14, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị bắt tạm giam vì hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
Bị can Nguyễn Văn Hưng, Đội trưởng Trạm thu phí IC14, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị bắt tạm giam vì hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
    Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy chế chi tiêu nội bộ; giao kinh phí hành chính, sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị theo quy định để chủ động sử dụng kinh phí, đảm bảo tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính. Từ đầu năm tới nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành 10 văn bản mới, sửa đổi, bổ sung 02 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác 104 lượt công chức, viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện quy định về thanh toán tiền lương không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
 
    Các sở, ban, ngành, địa phương đã ban hành 126 văn bản mới thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; quan tâm thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động, các lĩnh vực, các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.
 
    Ngành Thanh tra đã tiến hành 35 cuộc thanh tra hành chính, 52 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền 95,8 triệu đồng; đã ban hành 145 quyết định sử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 1 tỷ 444 triệu đồng; tiếp 749 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 754 đơn đủ điều kiện xử lý; đã giải quyết 46 đơn/117 đơn khiếu nại, tố cáo; đối với 636 đơn kiến nghị, phản ánh, đã được hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan chức năng giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định.
 
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Ban Pháp chế - Hội đồng nhân tỉnh giám sát thường xuyên đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp và UBND tỉnh; trong đó, tập trung giám sát công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.
 
    Cơ quan điều tra đã khởi tố 04 vụ/27 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế, cụ thể: Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Văn Chấn; vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”  xảy ra tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái; vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy tại Trạm thu phí IC14, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc Công ty Cổ phần và Dịch vụ Quản lý đường cáo tốc Việt Nam - VEC và vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” liên quan đến việc mua kit test của Công ty Cổ phần Việt Á.
Tuệ Minh
.