Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng

Thứ Tư, 17/08/2022, 19:54 [GMT+7]
    Chiều 17/8/2022, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng.
 
    Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3; các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; các đồng chí Thứ trưởng; Ủy viên Ban cán sự đảng và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
 
    Thời gian qua, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và pháp luật của nhà nước về giám định tư pháp; đã chỉ đạo rà soát, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá để hoàn thiện hành lang pháp lý, hành lang kỹ thuật phục vụ cho công tác giám định tư pháp xây dựng và định giá tài sản. 
 
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3 thay mặt Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3 thay mặt Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận tại buổi làm việc
    Đối với các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo được trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản trong thời gian qua, hầu hết là các vụ án, vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, ban, ngành và thường xảy ra từ lâu, thậm chí thay đổi, không còn nguyên trạng..., Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, phân công, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tích cực thực hiện công tác giám định, định giá tài sản và bàn giao kết luận giám định, định giá tài sản, đảm bảo chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu xử lý các vụ án, vụ việc trong tố tụng hình sự, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trực thuộc tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, làm rõ các nội dung giám định, cung cấp bổ sung hồ sơ tài liệu phục vụ giám định, định giá tài sản... qua đó đã góp phần thúc đẩy tiến độ, chất lượng công tác giám định, định giá tài sản các vụ án, vụ việc được giao. 
 
    Trong kỳ kiểm tra, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận 50 quyết định trưng cầu giám định (Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản 20 quyết định, Cục Kinh tế xây dựng 26 quyết định, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc 02 quyết định, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường 01 quyết định, Thanh tra Bộ Xây dựng: 01 quyết định) và 16 yêu cầu định giá tài sản (Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản 10 yêu cầu, Cục Kinh tế xây dựng 06 yêu cầu). Trong đó, có 45 quyết định trưng cầu giám định lần đầu; 03 quyết định trưng cầu giám định bổ sung; 15 yêu cầu định giá tài sản lần đầu; 01 yêu cầu định giá lại tài sản.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởngBộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởngBộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc
    Trong 15 yêu cầu định giá tài sản lần đầu đã tiếp nhận trong kỳ kiểm tra, số yêu cầu định giá thuộc trường hợp của Hội đồng định giá cấp Bộ là 15 yêu cầu (Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản 10, Cục Kinh tế xây dựng: 05). Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận 10 yêu cầu định giá (Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản 07, Cục Kinh tế xây dựng 03); hiện đang giải quyết 05 yêu cầu (Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản 03, Cục Kinh tế xây dựng 02).
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng còn chậm; Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng chưa có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giám định, định giá tài sản trong lĩnh vực xây dựng; một số khó khăn, vướng mắc tồn tại trong một thời gian dài nhưng chưa được nghiên cứu, đề xuất khắc phục; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng đối với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản đã được quan tâm nhưng chưa chỉ đạo quyết liệt; trong quá trình thực hiện, các đơn vị được giao nhiệm vụ giám định, định giá tài sản còn chưa chủ động tham mưu Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thư ký Đoàn kiểm tra trình bày báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thư ký Đoàn kiểm tra trình bày báo cáo tại buổi làm việc
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3 đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựngtrong công tác PCTN, TC thời gian qua, cũng như việc triển khai nội dung về giám định, định giá tài sản. Về nội dung, kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra, Đồng chí ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban cán sự đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra.
 
    Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành, phối hợp ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản; nâng cao nhận thức cho các tổ chức giám định, người làm giám định, định giá tài sản thuộc ngành xây dựng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác giám định, định giá tài sản đối với quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giám định, định giá tài sản. Có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản còn chậm, nhất là đối với việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
 
    Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân từ chối, né tránh thực hiện giám định, định giá tài sản mà không có lý do chính đáng hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong công tác giám định, định giá tài sản.
 
    Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho các giám định viên và người định giá tài sản trong lĩnh vực xây dựng. Nghiên cứu bổ sung, điều chuyển cán bộ, đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ cho công tác này. Dành thời gian thích hợp cho người được phân công để tập trung giám định, định giá tài sản, không bị chi phối bởi công việc chuyên môn khác.
 
    Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo; tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kiến nghị để báo cáo Ban Chỉ đạo.
 
    Thay mặt Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất với nội dụng dự thảo báo cáo, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm tra cũng như kết luận của Đoàn kiểm tra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đặc biệt công tác giám định, định giá tài sản, nhằm đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác PCTN, TC tại Bộ cũng như ngành xây dựng trong thời gian tới.
Tạ Anh Hưng
.