Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Lào Cai

Thứ Ba, 02/08/2022, 13:14 [GMT+7]
    Sáng 02/8/2022, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai để công bố kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm trưởng Đoàn. Thành viên Đoàn công tác gồm lãnh đạo, chuyên viên một số vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
    Trước đó, thành viên Đoàn công tác đã làm việc với các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai, gồm: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thành ủy Lào Cai, và Thị ủy Sa Pa.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh; các đơn vị được kiểm tra và lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy Lào Cai.
    
    Theo báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Lào Cai năm 2020, 2021 và 05 tháng năm 2022, cho thấy: Trong hơn 02 năm qua công tác PCTN,TC được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, đạt được kết quả tích cực; quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác PCTN,TC qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên đối với công tác đấu tranh PCTN,TC và công tác xây dựng, chính đốn Đảng; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; một số lĩnh vực đạt hiệu quả, góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện khá đồng bộ, có hiệu quả; việc công khai, minh bạch trong hoạt động được các cấp, ngành thực hiện nghiêm; việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu
    Công tác kiểm tra, giải quyết đơn, thư tố cáo phản ánh về tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được quan tâm, đã thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm (cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 16 đảng viên); công tác thanh tra được tăng cường, toàn ngành thanh tra tỉnh đã phát hiện và kiến nghị xử lý, thu hồi số tài sản khá lớn cho Nhà nước, chuyển 06 vụ việc sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự; cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện, phối hợp xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, việc xử lý cơ bản đúng pháp luật; các kết luận thanh tra của các bộ ngành Trung ương, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đạt kết quả khá cao (đạt 82,44% về thu hồi tiền cho Nhà nước); các kết luận, kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo cũng được chỉ đạo tích cực; các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nay đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cơ bản dứt điểm…
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng đưa ra một số hạn chế, như: Công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra, kinh tế - xã hội; công tác phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực ở một số đơn vị, địa phương chưa quyết liệt; công tác tự kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đạt kết quả còn khiêm tốn… 
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trưởng Đoàn công tác ghi nhận, chúc mừng kết quả đạt được của tỉnh Lào Cai trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và người đứng đầu cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc, nắm vững và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng và phát luật của Nhà nước cũng như của tỉnh về PCTN,TC; đẩy mạnh công tác giáo dục về PCTN,TC, nhất là giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức; chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, báo chí và Nhân dân vào việc phát hiện, đấu tranh PCTN,TC; làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, thanh tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính với xử lý hình sự; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra các bộ, ngành Trung ương và các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo. 
 
    Đồng chí trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, thông qua kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN,TC tại Lào Cai để phát huy ưu điểm, phát hiện những hạn chế khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân để từ đó có biện pháp chủ động chấn chỉnh khắc phục hoặc kiến nghị với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống, tham nhũng, tiêu cực tại Lào Cai nói riêng, cũng như cả nước nói chung. 
 
    Đoàn công tác cũng tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, đồng thời, kiến nghị với các cơ quan liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại để nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.
 
    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cảm ơn Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra mặt còn hạn chế trong công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Thành viên Đoàn công tác, đặc biệt ý kiến kết luận của đồng chí trưởng Đoàn công tác để triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian tới.
Đặng Phước
 
 
.