Đồng Nai: Một số kết quả công tác thanh tra quý I năm 2022

Thứ Ba, 26/04/2022, 07:21 [GMT+7]
    Quý I/2022, mặc dù dịch Covid-19 có nhiều tác động nhưng ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác thanh tra tiếp tục đóng góp quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngành Thanh tra đã triển khai 33 cuộc thanh tra hành chính tại 90 đơn vị, gồm 15 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 18 cuộc thanh tra đột xuất. 
 
Thanh tra tỉnh Đồng Nai luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
Thanh tra tỉnh Đồng Nai luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
    Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 25 kết luận thanh tra, trong đó có 20 kết luận được kiểm tra trực tiếp. Đến nay đã hoàn thành theo dõi 6 kết luận thanh tra. Qua kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đã thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 407 triệu đồng; tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi số tiền hơn 21 tỷ đồng; đã tiến hành xử lý hành chính 2 cá nhân.
 
    Các đơn vị thanh tra chuyên ngành trên địa bàn đã thực hiện 572 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 737 tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện 83 tổ chức, cá nhân vi phạm về kinh tế hơn 1,2 tỷ đồng. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 174 quyết định, với số tiền xử phạt hơn 4,2 tỷ đồng.
 
    Thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và đột xuất theo chỉ đạo, tập trung thực hiện thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ngành và UBND cấp huyện trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng, như quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được cấp sở, ngành và UBND cấp huyện đã kết luận nhưng phát hiện có vi phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại các sở, ban, ngành và địa phương…
                                                                                            P.V
.