Cần Thơ: Giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Ba, 01/09/2020, 06:56 [GMT+7]
    Ðoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 28/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, đối với Ðảng ủy và lãnh đạo Sở Công Thương.
 
    Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát yêu cầu đơn vị làm rõ hơn kết quả liên quan thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên và tham mưu các công trình, dự án; công tác thanh tra, kiểm tra của Ðảng ủy và các chi bộ; việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, công khai, dân chủ...
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Ðại diện đơn vị cho biết: Từ năm 2016 đến nay, đã tiết kiệm trong chi thường xuyên gần 4 tỷ đồng; tham mưu cho thành phố tiết kiệm cho ngân sách gần 3,6 tỷ đồng trong thực hiện các công trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó, Sở thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, đến nay đã sửa đổi, bổ sung 6 lần. Ðảng ủy Sở đã thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát tại 11 đơn vị. Sở đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 15 trường hợp để phòng ngừa tham nhũng. Lãnh đạo Sở cũng thẳng thắn thừa nhận còn hạn chế trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên nên dẫn đến có đơn kiến nghị trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý thị trường, quá trình chuyển đổi vị trí công tác; một số công trình, dự án chỉ đạo thực hiện còn chậm…
 
    Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị Ðảng ủy, lãnh đạo Sở cần làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng đối với đảng viên, cán bộ, công chức; đẩy mạnh việc tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố đối với những công trình, dự án còn khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ. Bên cạnh đó, Ðảng ủy, lãnh đạo Sở cần tiếp tục làm tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền những nội dung liên quan đến PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt Quy định 03-QÐ/TU của Thành ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 
 
    Cùng với đó, nêu gương và nhắc nhở cán bộ công chức thực hiện tốt đạo đức công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng; tập trung rà soát, thường xuyên sửa đổi bổ sung những tiêu chuẩn định mức, chuyển đổi vị trí công tác để phòng, chống tham nhũng; phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan và quan tâm tiết kiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao.
                                                                                           Sơn Hà
.