Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt" xảy ra trên địa bàn

Thứ Hai, 17/08/2020, 12:45 [GMT+7]
    Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/BNCTW ngày 26/2/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2019 - 2020 với chủ đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với các ngành trong khối nội chính nắm thông tin tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chuyên đề này.
 
    Để triển khai có hiệu quả, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức về mục tiêu, nội dung thi đua chuyên đề, tiến hành đăng ký chỉ tiêu thi đua của các Phòng Nghiệp vụ. Cùng với đó Ban hành Kế hoạch số 01-KH/BNCTU, ngày 11/3/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch 142-KH/BNCTW ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương, theo đó Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đăng ký phát hiện và tham mưu đề xuất xử lý có hiệu quả 02 vụ án tham nhũng và 03 hành vi “tham nhũng vặt”; ban hành Quy định số 02-QĐi/BNCTU ngày 31/10/2019 về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An
Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An
    Đội ngũ cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực bám nắm cơ sở, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng và các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm bắt kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, qua đó kịp thời phát hiện các vụ án, vụ việc tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” để tham mưu chỉ đạo, giải quyết kịp thời.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã gắn việc triển khai Kế hoạch 142-KH/BNCTW ngày 26/2/2019 của Ban Nội chính Trung ương với việc triển khai Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; thông qua công tác tiếp dân để tiếp nhận các thông tin phản ánh, tố cáo liên quan đến tham nhũng để chủ động xác minh, nắm thông tin báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kịp thời làm rõ các vi phạm. 
 
    Chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đưa thông tin về tình hình một số vụ việc được dư luận quan tâm, các vấn đề nhân dân phản ánh bức xúc, quá trình, tiến độ xử lý giải quyết của các ngành các cấp cũng như nêu gương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, qua đó đúc rút những kinh nghiệm, cách làm tốt, làm hay...
 
    6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo, xử lý 02 vụ việc, 01 vụ án trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, gồm: Vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án xây dựng cụm dân cư Trường Sơn thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh; vụ việc sai phạm trong công tác quản lý đất đai xảy ra tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên; vụ án tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành.
 
    Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nói chung và “tham nhũng vặt” nói riêng để người dân tham gia phát hiện và tố giác; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác này. Thông qua công tác tiếp dân để tiếp nhận các thông tin phản ánh, tố cáo liên quan đến tham nhũng để chủ động xác minh, nắm thông tin báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, làm rõ kịp thời các vi phạm.
 
    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở cấp ủy, chính quyền địa phương; trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm.
 
    Thường xuyên nắm tình hình, thông tin từ cơ sở để kịp thời phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn; phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch số 142-KH/BNCTW ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án trong danh mục theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc.                                     
                                                                                 Lê Thị Thủy
                                                              (Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.