Bình Thuận: Tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ Tư, 29/07/2020, 06:26 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh Bình Thuận đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ban hành trên 60 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên các lĩnh vực.
 
    Công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xây dựng Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện; hoàn thành việc xây dựng đề án "Thành lập Tổ thu thập chứng cứ vi phạm pháp luật trên không gian mạng liên quan đến tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2020-2025" trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đi đôi với tăng cường tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
 
Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm
Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát việc thụ lý 1.258 tin báo, tố giác tội phạm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra hai cấp đã giải quyết 921 tin, hiện còn tồn 305 tin, không có tin báo quá hạn. Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 1.117 yêu cầu kiểm tra, xác minh tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.
 
    Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: Tổng số án Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 420 vụ/626 bị can, đã giải quyết 376 vụ/561 bị can (đạt 89,52%); chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên so với trước; các kiến nghị, kháng nghị được các cơ quan liên quan chấp nhận tiếp thu, khắc phục, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội hoặc đình chỉ vì không phạm tội; công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính được quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, đạt kết quả tích cực. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp có nhiều cố gắng, đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc, vụ án; tổng số vụ việc, vụ án thụ lý giải quyết 6.375 vụ; đã giải quyết 3.738/6.375 vụ, việc các loại, đạt 58,6%; số vụ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán tăng 43,5 vụ, án hành chính quá hạn 14 vụ. 
 
    Toàn tỉnh đã triển khai 74 cuộc thanh tra tại 230 đơn vị (có 19 cuộc đột xuất); đã kết thúc và ban hành kết luận 48 cuộc thanh tra tại 169 đơn vị, đạt 64,86%. Qua các cuộc thanh tra đã kết luận phát hiện sai phạm trong quản lý kinh tế 1,83 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 1,65 tỷ đồng; phát hiện sai phạm trong quản lý đất đai với 1,02 héc ta; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 09 tập thể, 32 cá nhân; ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 214 triệu đồng. Cơ quan Thanh tra chuyên ngành đã triển khai 1.336 đợt kiểm tra, ban hành 1.107 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.
 
    Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của công dân được chính quyền các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh đã giải quyết 152/221 đơn khiếu tố, đã giải quyết 840/1.120 đơn phản ánh, kiến nghị; các vụ việc khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm. 
                                                                                   Kim Long
.