Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 04/05/2020, 13:09 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 05 văn bản lãnh chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức 02 cuộc hội nghị; tham mưu Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân (01 cuộc tiếp 01 công dân) theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
 
    Đoàn kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra đột xuất việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với Đảng ủy xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần; Đảng ủy xã Đại An, huyện Trà Cú. Đoàn kiểm tra đã hoàn thành kiểm tra thực tế, đang hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra đối với 02 đơn vị nêu trên. Đồng thời, Đoàn kiểm tra Ban Nội chính Tinh ủy ban hành văn bản tiếp tục kiểm tra đột xuất việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy và phòng, chống tham nhũng đối với Đảng ủy xã Thanh Sơn và An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. 
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh
Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh
    Tham gia Tổ công tác số 4838-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở được chọn làm điểm chỉ đạo của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần và Đảng ủy phường 5, thành phố Trà Vinh và dự đại hội đảng bộ tại 02 đơn vị. Tham gia Đoàn kiểm tra tiến độ thi công công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 
 
    Kết quả xử lý công việc của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: Tiếp tục theo dõi việc thực hiện Kết luận của Đoàn công tác số 6 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Tổ công tác rà soát quá trình triển khai thực hiện Dự án Tuyến đường Mậu Thân và nguồn gốc đất khu nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (cũ), địa bàn thành phố Trà Vinh; Tổ công tác rà soát quá trình triển khai thực hiện Dự án Tuyển số 01 đường nội ô thành phố Trà Vinh; Tổ công tác 4488 (Tổ 1012 cũ). 
 
    Ban hành trên 80 văn bản các loại (25 báo cáo, 04 kế hoạch, 31 công văn; 02 thông báo...); trong đó, có trên 10 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện nội dung về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; trên 10 văn bản chuyên đề, đột xuất gửi theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy và các ngành. 
 
    Tham gia ý kiến đóng góp đối với 04 nội dung dự thảo văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành; tham gia ý kiến về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 05 trường hợp. 
 
    Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 01 cuộc Hội nghị; 01 buổi tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy; thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành và địa phương, nhất là các cơ quan trong khối trao đổi thống nhất hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong vụ án vụ việc trên địa bàn.
 
    Tiếp công dân tại cơ quan 05 lượt/05 công dân. Phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh 01 cuộc/02 công dân; tham gia tiếp công dân định kỳ với Bí thư Tỉnh ủy 01 cuộc/01 lượt; đơn do Thường trực Tỉnh ủy giao 06 đơn; trong đó, lưu theo dõi 01 đơn do trùng; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 01 đơn, đang hoàn chỉnh báo cáo 02 đơn, đang nghiên cứu xử lý 02 đơn. Đơn Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận của công dân 13 đơn; trong đó, đã chuyển cơ quan chức năng xử lý 04 đơn, lưu 08 đơn do trùng đơn, đang nghiên cứu xử lý 01 đơn. Tổng số vụ việc tồn đọng, kéo dài là 74 vụ việc; đến nay đã giải quyết, đưa khỏi diện theo dõi 50 vụ việc, tiếp tục theo dõi 24 vụ việc. 
 
    Vụ việc cấp ủy theo dõi 16 vụ, đã giải quyết đưa khỏi diện 09 vụ, còn lại 07 vụ; vụ việc do Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc 30 vụ việc, đến nay đã giải quyết xong 18 vụ việc, còn lại 12 vụ việc. 
                                                                                                                                           Nguyễn Hiên
.