Bắc Kạn: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt"

Thứ Hai, 02/09/2019, 08:10 [GMT+7]
    Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, từ đầu năm đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 03 văn bản về phòng ngừa, đấu tranh với tham nhũng vặt và 01 văn bản đôn đốc của Ban. Ngoài ra thực hiện Kế hoạch số 142-KH/BNCTW ngày 26-02-2019 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2019 - 2020 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt" xảy ra trên địa bàn".
 
    Các phòng nghiệp vụ phân công cán bộ, công chức theo dõi nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội; xác minh, nắm tình hình qua xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, qua thông tin báo chí, qua đường dây nóng, dư luận nhân dân… để phát hiện các vụ án tham nhũng và các hành vi "tham nhũng vặt"; tham mưu biện pháp giải quyết các vụ án tham nhũng và các hành vi "tham nhũng vặt" khi đã được phát hiện.
Kết quả đến nay, đã phát hiện và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Công an tỉnh tiếp nhận, xử lý 01 vụ án/01 bị can tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bạch Thông, đã phạm tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ", chiếm đoạt số tiền 360 triệu đồng, hiện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đang xây dựng cáo trạng truy tố. Đối với hành vi “tham nhũng vặt”, do thủ đoạn tinh vi và thực tế không có phản ánh dư luận, báo chí, đơn thư của nhân dân do vậy đến nay chưa phát hiện được vụ việc nào.
 
Bắc Kạn phòng ngừa tham nhũng vặt trong giao dịch hành chính “một cửa”
Bắc Kạn phòng ngừa tham nhũng vặt trong giao dịch hành chính “một cửa”
    Để đạt mục tiêu kế hoạch thi đua chuyên đề, tăng cường việc phát hiện, xử lý hành vi “tham nhũng vặt”, trên địa bàn, Ban tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản giao Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phấn đấu mỗi năm phát hiện, làm rõ một số vụ việc, vụ án liên quan đến hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà, sách nhiễu hoặc các hành vi tiêu cực, tham nhũng khác để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
    Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tệ “tham nhũng vặt” trong  thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đề xuất một số giải pháp: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, đơn vị mình quản lý; tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt các quy định, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị. Rà soát lại toàn bộ quy trình giải quyết công việc, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để có cơ chế kiểm soát nội bộ, hạn chế thấp nhất các sơ hở để thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng; đảm bảo các công việc được giải quyết công khai, minh bạch, đúng quy định; kiên quyết xử lý trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng trì trệ trong công việc, nhất là để tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp tại cơ quan mình nhưng không chủ động phát hiện hoặc không chỉ đạo xử lý nghiêm những sai phạm.
 
    Thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá và kịp thời thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng (thanh tra, kiểm tra, công an, viện kiểm sát, tòa án...).
 
    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đoàn kiểm tra, thanh tra, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, hạn chế thấp nhất những sơ hở để thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình kiểm tra, thanh tra.
 
    Đề cao trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp trong việc giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân trong hoạt động đấu tranh với hành vi tiêu cực, tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; chỉ đạo Thanh tra tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của các đoàn thanh tra đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, không có sơ hở để thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra.
 
    Chỉ đạo Công an tỉnh phấn đấu mỗi năm phát hiện, làm rõ một số vụ việc, vụ án liên quan đến hành vi “tham nhũng vặt” để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
    Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt" xảy ra trên địa bàn; góp phần ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
 
    Nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tệ tham nhũng nói chung, tệ “tham nhũng vặt” nói riêng. 
                                                                                                   P.V
.