Điện Biên: Triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023

Thứ Tư, 21/12/2022, 06:50 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022. Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan khối nội chính tỉnh đã bám sát chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, của Tỉnh ủy đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tích cực phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Công tác nội chính được quan tâm, chú trọng; đặc biệt là trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới lãnh thổ được giữ vững. Bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn, các mục tiêu, sự kiện và các hoạt động chính trị đối ngoại, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn tỉnh. Quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và đi vào hoạt động tích cực, quyết liệt; công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh, kịp thời một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt được đạt kết quả cao. Vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí, các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân ngày càng phát huy hiệu quả; qua đó thể hiện rõ quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu kết luận Hội nghị
    Công tác cải cách tư pháp được quan tâm và có bước chuyển biến rất đáng ghi nhận. Hoạt động điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý đảm bảo tuân thủ pháp luật. Tổ chức bộ máy, cán bộ trong các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện được quan tâm đầu tư, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp.
 
    Năm 2022, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 vụ, 4 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp xét xử sơ thẩm 3 vụ, 6 bị cáo, xét xử phúc thẩm 1 vụ, với 2 bị cáo; tổng số tài sản thiệt hại do hành vi tham nhũng hơn 1,1 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 1,075 tỷ đồng.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan khối nội chính tăng cường chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chú trọng các giải pháp, phòng ngừa tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm đồng bộ, thống nhất, mọi sự việc, vụ việc phải được phối hợp xử lý ngay từ khâu kế hoạch, tổ chức thực hiện không để các vấn đề xảy ra phức tạp, sai phạm phải xử lý.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực như: Quản lý tài chính, đất đai, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư...
                                                                               P.V
.