Khối các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Tư, 03/08/2022, 06:41 [GMT+7]
    Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 
    Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh gồm 7 cơ quan, đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự  tỉnh, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Khối đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, xác định các nội dung, chỉ tiêu thi đua, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng đơn vị. Các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong khối được triển khai bám sát chủ đề của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của từng ngành và được triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, được cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo đó, Công an tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho 190 lượt tập thể, 367 lượt cá nhân; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 39 cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã tặng Giấy khen đối với 29 cá nhân của Tòa án nhân dân hai cấp; Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 01 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt, được Chủ tịch UBND tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân do có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở... Thông qua phong trào thi đua, khen thưởng của Khối góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác của từng đơn vị và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
    Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối Nội chính tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức trong ngành thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, toàn diện.
 
    Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Khối, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nội dung giao ước thi đua của Khối đã đề ra, lập thành tích chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước.
                                                                                 Ngọc Thành
.