Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ Ba, 02/08/2022, 19:18 [GMT+7]
    Chiều ngày 02/8, Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).
 
    Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị. 
 
    Tham gia Đoàn có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn; các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và Kiểm toán Nhà nước. 
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 10 năm qua (năm 2011-2021), Ban cán sự đảng Bộ KH&ĐT đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Đảng ủy cơ quan Bộ tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành; ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kê khai tài sản, thu nhập, công tác tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; ban hành kế hoạch và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó có công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm và giám định, định giá tài sản… 
 
    Trong kỳ báo cáo, đơn vị chức năng thuộc Bộ đã tiến hành thanh tra (thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành) và ban hành 3.434 kết luận thanh tra/3.434 cuộc thanh tra. 
 
    Đã tiếp nhận là 1.065 đơn thư khiếu nại, tố cáo (trong đó, 78 đơn thuộc thẩm quyền được xử lý đúng quy định, 987 đơn không thuộc thẩm quyền được hướng dẫn gửi đến cơ quan chức năng giải quyết). Trong số đơn tố cáo, có 28 đơn được coi là nguồn tin báo, tố giác có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, Bộ đã xếp lưu 25 đơn, xem xét, kiểm tra nội dung một số đơn và chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.
 
    Về công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, trong kỳ báo cáo, Bộ KH&ĐT đã ban hành 46 quyết định cử giám định viên tư pháp. Tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định tư pháp đối với 49 vụ việc (38 quyết định trưng cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công an, 11 quyết định trưng cầu của Cơ quan điều tra Công an các địa phương). Kết quả đã thực hiện xong 41/49 quyết định trưng cầu giám định lần đầu; kết luận đúng thời hạn 21/41 vụ việc; chưa có kết luận giám định là 06 vụ việc trưng cầu lần đầu (có 03 vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đang được các giám định viên thực hiện giám định) và 02 vụ việc mới trưng cầu vào đầu năm 2022; 02/03 quyết định trưng cầu giám định bổ sung; từ chối giám định 04 vụ việc.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc quán triệt, phổ biến các văn bản của Đảng, quy định của pháp luật liên quan tới lĩnh vực được kiểm tra chưa đầy đủ, kịp thời, nhất là ở cấp đơn vị, đảng ủy, chi bộ trực thuộc; việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng chưa sâu sát, chưa quyết liệt; một số vụ việc, vụ án thời gian giám định chưa kịp thời; còn có trường hợp giám định viên từ chối giám định.
 
    Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 7 đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ KH&ĐT trong công tác PCTN, TC thời gian qua; sự quan tâm thường xuyên của Bộ đối với việc triển khai giải quyết nguồn tin tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản. Về nội dung, kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra, Đồng chí ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban cán sự đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra.
 
    Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban cán sự đảng Bộ KH&ĐT tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh PCTN, TC; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác tự kiểm tra trong nội bộ, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và công tác giám định, định giá tài sản. 
 
    Rà soát, nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền và tham mưu ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ nhằm hạn chế các sơ hở, bất cập có thể lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi lên được dư luận xã hội quan tâm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao sự gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo, của cán bộ, đảng viên, sự kiên định, trung thành, bản lĩnh, trong sáng, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... 
 
    Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban cán sự đảng Bộ KH&ĐT tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là sự quyết tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác đấu tranh PCTN, TC, chống lãng phí.
 
    Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo; tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kiến nghị để báo cáo Ban Chỉ đạo. 
 
    Thay mặt Ban cán sự đảng, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT phát biểu đồng tình với dự thảo Báo cáo đã chỉ ra về các nội dung được kiểm tra; đồng thời, Đồng chí cũng đã giải trình làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Báo cáo và tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm tra cũng như kết luận của Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản, nhằm đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác PCTN, TC tại Bộ KH&ĐT trong thời gian tới.
P.V
.