Hà Nam: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cơ quan khối Nội chính

Thứ Năm, 04/08/2022, 07:15 [GMT+7]
    Khối thi đua Nội chính tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh đã chủ động xây dựng Chương trình hoạt động của Khối, tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022, trọng tâm là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai kịp thời, sâu rộng có trọng tâm, trọng điểm; các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo đó, các đơn vị đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành; giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phát động được nhiều phong trào thi đua đạt kết quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và người lao động. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tham mưu, tổ chức triển khai đạt chất lượng, hiệu quả tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; công tác thi hành án, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, quản lý nhà nước về tôn giáo, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật… được thực hiện đạt kết quả tốt. Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá 33 chuyên án hình sự, triệt phá 17 nhóm tội phạm hình sự, làm rõ 157 vụ phạm pháp hình sự; Tòa án hai cấp trong tỉnh đã giải quyết, xét xử 679 vụ án các loại; Viện Kiểm sát 2 cấp chủ trì phối hợp xây dựng 48 vụ án trọng điểm, 04 vụ án rút gọn... Toàn ngành Thanh tra của Tỉnh đã triển khai 127 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thanh tra hành chính và chuyên ngành đối với 754 tổ chức, cá nhân...Công tác thi hành án, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, quản lý Nhà nước về tôn giáo, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật... đều bảo đảm chất lượng, hiệu quả tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Khối thi đua Nội chính tỉnh Hà Nam tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ đạo của Ngành, địa phương về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và người lao động; tiếp tục thực hiện các văn bản quy định về công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; Bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký và Kế hoạch hoạt động của Khối Thi đua Nội chính năm 2022.
 
    Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động, nhằm tăng cường sự gắn kết, phối hợp và nâng cao thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
                                                                                                P.V
.