Quảng Ngãi: Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống vi phạm pháp luật

Chủ Nhật, 22/11/2020, 06:23 [GMT+7]
    Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi duy trì nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; rà soát nắm chắc lực lượng, phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" tại 6 xã; tổ chức tập huấn, khảo sát, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tại 02 huyện Sơn Hà và Sơn Tây. Tổ chức góp ý một số văn bản có liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân Quảng Ngãi
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân Quảng Ngãi
    Công tác điều tra: Đã điều tra, khám phá 18/25 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (đạt 72%); bắt, xử lý 54 đối tượng.
 
    Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 181 vụ/3.360 bị can; cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết 47 vụ/152 bị can; đang giải quyết 134 vụ/208 bị can, gia hạn thời hạn điều tra 11 vụ/19 bị can. 
 
    Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 61 vụ/197 bị can; Viện kiểm sát đã xử lý, giải quyết 21 vụ/41 bị can; đang giải quyết 40 vụ/156 bị can, gia hạn thời hạn truy tố 06 vụ/08 bị can. 
 
    Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 111 vụ/234 bị can Tòa án đã xét xử 68 vụ/112 bị cáo; đang giải quyết 43 vụ/122 bị can, không có án quá hạn. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm 14 vụ/24 bị cáo; Tòa án đã giải quyết 12 vụ/22 bị cáo; đang giải quyết 02 vụ/02 bị cáo, không có án quá hạn.
 
    TAND hai cấp thụ lý 112 vụ, đã giải quyết 92 vụ, còn 20 vụ. Trong đó, TAND tỉnh thụ lý 30 vụ, đã giải quyết 19 vụ, còn 11 vụ; TAND cấp huyện thụ lý 82 vụ, đã giải quyết 73 vụ, còn 09 vụ.
 
    Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 07 cuộc thanh tra, kiểm tra kỳ trước chuyển sang. Kết quả: đã ban hành 06 kết luận của 01 cuộc kiểm tra; đang hoàn chỉnh lại dự thảo Kết luận thanh tra để trình Chủ tịch UBND tỉnh 01 cuộc; đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, đang dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra 02 cuộc; xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra 02 cuộc; đang tiến hành thanh tra trực tiếp 01 cuộc. Đối với 01 cuộc kiểm tra đã ban hành kết luận, phát hiện 06 đơn vị có vi phạm, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh.
 
    Chủ tịch UBND tỉnh xử lý 07 vụ việc; giao các cơ quan thẩm tra, xác minh 02 vụ việc thuộc thẩm quyền; ban hành quyết định giải quyết 04 vụ khiếu nại, thông báo không thụ lý giải quyết 05 vụ việc. Hiện nay, tổng số vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh chưa giải quyết là 25 vụ.
                                                                                          Lê Hiếu
.