EU: Ban hành Kế hoạch tăng cường chống tham nhũng

Thứ Hai, 13/07/2020, 06:57 [GMT+7]
    Cơ quan Chống gian lận thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF) vừa ban hành Kế hoạch tăng cường cuộc chiến lâu dài chống lại tham nhũng của EU.
 
    Theo đó, vấn đề được đánh giá lớn nhất là việc thành lập Văn phòng Công tố châu Âu độc lập mới (EPPO). EPPO sẽ có thể thực hiện các cuộc điều tra và truy tố hình sự như một sự bổ sung cho chức năng tư vấn, điều tra một cách nghiêm ngặt của OLAF.
 
    Trong tương lai, các công tố viên châu Âu thuộc EPPO sẽ có thể hợp tác với các tổchức của EU và chính quyền các địa phương trong nỗ lực giải quyết nạn tham nhũng xuyên biên giới, với quy mô rộng lớn.
 
Cơ quan Chống gian lận thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF) vừa ban hành Kế hoạch tăng cường cuộc chiến lâu dài chống lại tham nhũng của EU
Cơ quan Chống gian lận thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF) vừa ban hành Kế hoạch tăng cường cuộc chiến lâu dài chống lại tham nhũng của EU
    Những nỗ lực của họ có thể sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình pháp lý. Điều này là cầnthiết, bởi sự chậm trễ về thời gian có thể là một nguyên nhân pháp lý khiến nhiều vụ chống tham nhũng tại các tòa án quốc gia bị dừng lại.
 
    Trưởng Công tố của Cơ quan Chống tham nhũng Romania (DNA), ông Crin Bologa, ngày 6/7 đã nhấn mạnh rằng, những nỗ lực xuyên biên giới của OLAF và EPPO là đặc biệt hiệu quả trong việc bảo vệ lợi ích tài chính của EU.
 
    Tổng Giám đốc OLAF, Ville Itala, kêu gọi hoạt động truy tố cần được thực hiện hiệu quả hơn và các quốc gia thành viên EU cần nhìn nhận, đánh giá cao hơn đối với các hoạt động của OLAF, nhằm giảm thiểu tham nhũng từ các quỹ. Bởi hiện nay, các vụ tham nhũng ảnh hưởng tới ngân sách của EU thường không được xem trọng như các vụ ảnh hưởng đến ngân sách của quốc gia. Dẫn tới kết quả là, nhiều vụ bị đánh mất tính pháp lý khi không được ưu tiên xem xét kịp thời.
 
    Đại diện OLAF cho biết, sẽ mở rộng những nỗ lực ngăn chặn tham nhũng xảy ra; những hiệu chỉnh, sửa đổi của OLAF và Văn phòng Công tố mới có thể giúp nângcao đáng kể tỷ lệ thành công trong công cuộc chống tham nhũng tầm nhìn 6 năm tới.
Hoài Phương
.