Bộ Công an: Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra của lực lượng công an nhân dân

Thứ Tư, 08/07/2020, 05:43 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo có hiệu quả công tác thanh tra của lực lượng Công an nhân dân. 
 
    Thanh tra Bộ đã tham mưu đề xuất sửa đổi, hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra Công an nhân dân. Tổ chức tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ánh đúng quy định của pháp luật. Tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong Công an nhân dân có hiệu quả và chất lượng. Kết luận thanh tra, kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan, toàn diện. Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
    6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ đã tiếp 254 lượt công dân/254 vụ việc. Lãnh đạo Thanh tra Bộ tiếp và phục vụ lãnh đạo Bộ Công an tiếp 43 lượt/43 công dân theo lịch tiếp công dân định kỳ; tham mưu hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Tiếp nhận 6.093 đơn; phân loại, xử lý 5.944 đơn, đạt tỷ lệ 97,5%..
 
    Trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ Thanh tra Bộ tiếp tục chủ động trong công tác nắm tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo có hiệu quả công tác thanh tra của lực lượng Công an nhân dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thanh tra và xây dựng lực lượng Thanh tra Công an nhân dân. Hoàn thiện các Thông tư của Bộ Công an về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng…
                                                                                 Kim Anh
.