Cần Thơ: Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội

Thứ Tư, 27/05/2020, 15:51 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định. Các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
 
    Các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp nắm chặt tình hình, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; chủ động phối hợp, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa các hoạt động của các đối tượng cực đoan trong tôn giáo, các đối tượng chống đối chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước; tham mưu xử lý kịp thời các tình huống phát sinh về an ninh trật tự.
 
Hội nghị thông qua Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Cần Thơ
Hội nghị thông qua Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Cần Thơ
    Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan nội chính, tư pháp tiếp tục rà soát đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án, phấn đấu giảm số vụ việc tồn đọng chuyển sang kỳ sau; thực hiện tốt công tác trong hoạt động tư pháp; tham mưu kịp thời và xử lý nhanh các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ việc, vụ án được báo chí thông tin, dư luận quan tâm. Các cơ quan chức năng tiến hành kiểm danh, kiểm diện 138 lượt đối tượng quản lý nghiệp vụ, 1.476 lượt đối tượng chính trị; khai thác và xử lý 54 bản tin. Đặc biệt, các ngành chức năng phối hợp làm việc với 08 đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin không đúng sự thật về tình hình Covid-19; đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 01 đối tượng về "Tội chống người thi hành công vụ" đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
    Tội phạm về trật tự xã hội: Phát hiện 44 vụ, điều tra khám phá 42 vụ, bắt, xử lý 58 đối tượng, đạt tỷ lệ 95,4% (trong đó, khám phá 02/02 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt, xử lý 03 đối tượng); đã khởi tố 20 vụ, 22 bị can.
 
    Kiểm sát việc giải quyết 357 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đã xử lý, giải quyết 124 tin, còn lại đang giải quyết 233 tin. Viện Kiểm sát thụ lý, quyết định truy tố 102 vụ/179 bị can; đã truy tố 70 vụ/121 bị can (đạt tỷ lệ 68,6%), đang giải quyết 32 vụ/58 bị can.
Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 229 vụ/518 bị cáo; đã giải quyết 36 vụ/65 bị cáo, số vụ còn tồn tiếp tục giải quyết 194 vụ/453 bị cáo, Trong đó:
 
    Thanh tra các cấp, các ngành trong thành phố triển khai thực hiện 16 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 1,4 tỷ đồng; ban hành 92 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiên 275 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 210 triệu đồng.
 
    Các cơ quan hành chính các cấp của thành phố tiếp 281 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận 250 đơn, qua phân loại có 11 đơn thuộc thẩm quyền. Thanh tra các cấp, các ngành đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết 04/11 đơn thuộc thẩm quyền; số còn lại đang tiếp tục xác minh và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định.
                                                                                        Nguyễn Hiên
.