Phát triển đội ngũ luật sư và hành nghề luật sư theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả

Thứ Sáu, 03/07/2020, 06:44 [GMT+7]
    Trong thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Chiến lược, Đề án 123 về phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020 đã được đa số cấp ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm triển khai thực hiện. Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao trong quá trình hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư, xây dựng các chính sách phát triển nghề luật sư. 
 
    Việc thực hiện Chiến lược, Đề án đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó đáng chú ý là đội ngũ luật sư đã trưởng thành hơn, chất lượng được cải thiện, đội ngũ luật sư đã tham gia tích cực vào hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý ở các địa phương, bước đầu cũng đã xây dựng được đội ngũ luật sư có yếu tố hội nhập. 
 
Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư và Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2020
Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư và Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2020
    Từ năm 2010 đến nay, số lượng luật sư đã tăng lên hơn 10.000 người, cơ bản đáp ứng nhu cầu của xã hội. Số lượng luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế tăng lên nhiều so với thời gian trước khi ban hành Đề án (gấp hơn 20 lần), chủ yếu là các luật sư tự đào tạo hoặc tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài. Số lượng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế đạt mục tiêu Đề án đề ra (30 tổ chức), trong đó có nhiều tổ chức được các tạp chí luật có uy tín trong khu vực và thế giới xếp hạng. Dịch vụ pháp lý mà luật sư cung cấp ra thị trường đa dạng, phong phú hơn. Chất lượng tham gia tố tụng của luật sư cũng có tiến bộ rõ rệt, nhiều ý kiến tranh luận của luật sư đã được Hội đồng xét xử ghi nhận. Trong quá trình giải quyết nhiều vụ án, sự tham gia của luật sư đã góp phần đáng kể vào việc xác định tính chất của vụ án, giảm thiểu oan, sai của các cơ quan tiến hành tố tụng, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, một số mục tiêu mà chiến lược, đề án đặt ra chưa đạt được; số lượng luật sư tăng nhiều nhưng chưa phân bổ đồng đều chủ yếu tập trung ở Thành phố lớn…
 
    Trong giai đoạn mới, cần tiếp tục quan tâm đến luật sư và hành nghề luật sư theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; Tăng cường sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo cũng như trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư để thực hiện có hiệu quả các giải pháp được nêu trong Chiến lược và Đề án 123; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thi hành pháp luật nói chung và pháp luật về luật sư nói riêng; Tạo môi trường hoạt động luật sư lành mạnh…
                                                                                       Thu Hương
.