Thực hiện đồng bộ các giải pháp, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của công dân

Thứ Bảy, 19/09/2020, 06:22 [GMT+7]
    Theo báo cáo của Chính phủ, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, có thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vẫn luôn chỉ đạo đảm bảo thông suốt trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, yêu cầu thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh đối với công dân khiếu nại, tố cáo và lực lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.
 
    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các cấp, ngành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng” phức tạp, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác khiếu nại, tố cáo năm 2020
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác khiếu nại, tố cáo năm 2020
    Trong năm 2020, có 459.149 lượt công dân đến cơ quan hành chính Nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 4% so với năm 2019), với 296.864 vụ việc (giảm 2,4%), có 3.779 lượt đoàn đông người (giảm 17,7%).
 
    Các cơ quan hành chính tiếp nhận 305.769 đơn thư các loại (bao gồm: khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), tăng 1,6% so với năm 2019.
 
    Đến nay đã giải quyết 24.275 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,5% (khiếu nại 17.171 vụ việc; tố cáo 7.104 vụ việc). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 42,1 tỷ đồng, 72,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1.020 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm 541 người (đã xử lý 386 người), chuyển cơ quan điều tra 12 vụ, 13 đối tượng.
 
    So với năm 2019, số lượt công dân đến các cơ quan Nhà nước khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ánh giảm 4%, số lượt đoàn đông người giảm 17,7%, số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước giảm 11,5%. Tuy nhiên, tổng số đơn thư các loại (KN, TC, kiến nghị, phản ánh) tăng 1,6% do số đơn TC tăng.
 
    Nội dung chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái trong quản lý, thực thi công vụ; bao che cho cấp dưới gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và Nhà nước; có lối sống, sinh hoạt không đúng mực, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý, có nhiều người bị tố cáo là nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.
 
    Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chính phủ cho biết, sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp như chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và phát sinh khiếu nại, tố cáo…
                                                                                         Nguyễn Sự
.