Ả Rập Xê Út: Thống đốc Ngân hàng Trung ương ra mắt Trung tâm chống gian lận tài chính

Thứ Bảy, 06/08/2022, 07:47 [GMT+7]
    Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ả Rập Xê Út, tiến sĩ Fahd bin Abdullah Al-Mubarak đã khánh thành Trung tâm hoạt động chung cho các ngân hàng Ả Rập Xê Út, có nhiệm vụ theo dõi và giám sát các trường hợp gian lận tài chính mà khách hàng của ngân hàng có thể gặp phải và tố cáo.
    
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ả Rập Xê Út, Fahd bin Abdullah Al-Mubarak (trái ảnh) khai trương trung tâm hoạt động chống gian lận tài chính
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ả Rập Xê Út, Fahd bin Abdullah Al-Mubarak (trái ảnh) khai trương trung tâm hoạt động chống gian lận tài chính

     Trung tâm này tập hợp tất cả các ngân hàng Ả Rập Xê Út lại dưới một mái nhà để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và giải quyết các trường hợp gian lận tài chính đã được xác nhận.

    Việc hình thành trung tâm được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, phản ánh sự hợp tác và tích hợp cần thiết giữa tất cả ngân hàng Ả Rập Xê Út để hạn chế sự phát triển của các trường hợp gian lận, ngoài những hướng dẫn đã ban hành trước đây và các yêu cầu quy định liên quan đến chống gian lận tài chính.
                                                                                                                   Hà Anh
                                                                  (Báo Thanh tra)
.