Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại tỉnh Phú Yên

Thứ Năm, 04/08/2022, 17:51 [GMT+7]
    Ngày 04/8/2022, Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đã tổ chức Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Phú Yên. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị. 
 
    Tham dự Hội nghị, Đoàn kiểm tra có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn; các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Phú Yên đã thể hiện quyết tâm trong việc kiểm tra, thanh tra, phát hiện, kiên quyết xử lý đối với nhiều cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, qua đó có tác dụng rất mạnh trong việc răn đe, cảnh tỉnh cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản nói riêng; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực công tác này. 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận Hội nghị
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện 747 cuộc thanh tra thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý hành chính 196 tổ chức, 385 cá nhân có liên quan; thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước và chuyển cơ quan điều tra xử lý một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm.
 
    Đã tiếp nhận 21.801 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 3.968 đơn, đã giải quyết 3.498 vụ việc. Số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết là 373 đơn, thông qua việc giải quyết đã chuyển một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra xử lý và đã xét xử xong.
 
    Các cơ quan điều tra đã đã tiếp nhận 135 nguồn tin/đã thụ lý, giải quyết 135/135 nguồn tin tội phạm. Thông qua hoạt động, phát hiện, chuyển giao 86 nguồn tin về tội phạm.
 
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn phát biểu tại Hội nghị
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu những tồn tại, hạn chế, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phổ biến, quán triệt và ban hành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo chưa kịp thời, đẩy đủ; Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm có hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai; triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; quản lý tài sản công…còn chưa chặt chẽ, để một số đối tượng có chức vụ, quyền hạn lợi dụng thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực; Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương để phát hiện tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa nên đến khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã phát hiện sai phạm, phải xử lý cán bộ, đảng viên; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra chưa tốt, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có lúc, có việc chưa thống nhất; Một số tin báo có thời hạn giải quyết kéo dài, quá thời hạn quy định là do công tác giám định, định giá tài sản chậm.
 
    Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 7 đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên trong thời gian qua.
 
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên phát biểu tại Hội nghị
    Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau: (1) Đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, nhất là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012 - 2022, để tạo sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN, TC nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và quyết tâm PCTN, TC của Đảng; cán bộ, đảng viên luôn phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện đức tính “cần, kiệm, liêm, chính”; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (2) Thực hiện nghiêm túc công tác PCTN, chống lãng phí, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), nhất là Nghị quyết “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nêu cao tinh thần đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. (3) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh; hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng phải kê khai, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. (4) Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân; đưa nội dung kiểm tra, giám sát về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tốt các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế, tiêu cực vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra những lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp công tác để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý sớm, kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. (5) Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tự rà soát, kiểm tra toàn bộ công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm để kịp thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp làm tốt hơn công tác này, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót mà dự thảo Báo cáo của Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra. Chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan giám định, định giá tài sản của Phú Yên khẩn trương kết luận giám định, định giá tài sản theo yêu cầu của Cơ quan điều tra; chỉ đạo Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giám định trong việc cung cấp tài liệu phục vụ giám định, định giá tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, rà soát, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm đối với các vụ án, vụ việc mà Báo cáo của Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra. Tập trung chỉ đạo, rà soát, triển khai khắc phục dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm do các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra trên các lĩnh vực.
 
    Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC hoan nghênh Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm triển khai thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nêu cao quyết tâm, có phương pháp, cách làm khoa học, bài bản, kịp thời xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương, tranh thủ sự hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương để Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Yên hoạt động thật sự hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCTN, TC trên địa bản tỉnh, đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng của Nhân dân.
 
    Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu đồng ý thống nhất cao với dự thảo Báo cáo đã chỉ ra những nội dung được kiểm tra, đồng thời, đồng chí cũng đã giải trình rõ thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm tra cũng như kết luận của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm nói riêng cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh nói chung.
Anh Hưng
.