Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 7 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Thứ Sáu, 05/08/2022, 14:41 [GMT+7]
    Sáng 05/8/2022, Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị. 
 
    Tham dự Hội nghị, Đoàn kiểm tra có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn; các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước.
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thể hiện quyết tâm trong việc thanh tra, kiểm tra phát hiện, kiên quyết xử lý đối với cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, qua đó có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, từng bước ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực.
 
    Trong kỳ báo cáo, công tác tiếp nhận, giải quyết các quyết định trưng cầu giám định, định giá trong tố tụng hình sự có nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan giám định đã nhận được 259 quyết định trưng cầu giám định và đã phân công cử người giám định đúng thời hạn là 253/253; ban hành kết luận trong thời hạn yêu cầu là 226 kết luận/253, quá thời hạn yêu cầu là 06 kết luận/253 (đến thời điểm kiểm tra đã có 5/6 kết luận, đang xử lý là 01 kết luận/253).
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận Hội nghị
    Về công tác định giá tài sản, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh đã nhận được 15 yêu cầu định giá lần đầu. Đã thực hiện xong 09/15 yêu cầu định giá.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của tỉnh Khánh Hòa còn có những hạn chế, thiếu sót như: (1) Việc tiếp nhận trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản còn chậm, chưa kịp thời, còn có cơ quan giám định chậm phân công giám định viên, thành lập Hội đồng định giá tài sản, không đáp ứng yêu cầu về thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc; một số trường hợp từ chối giám định. (2) Một số cơ quan, tổ chức tiến hành giám định, định giá chậm thời hạn so với yêu cầu, kết luận giám định chung chung, nhất là trong lĩnh vực tài chính, thuế, xây dựng cơ bản, đất đai; định giá không đúng với giá thị trường thực tế hoặc định giá đất thấp hơn hơn so với giá đất của tỉnh đã phê duyệt, phải trưng cầu giám định, định giá lại, dẫn đến một số vụ án phải thay đổi tội danh hoặc tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can do hết thời hạn điều tra hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn do chưa có kết luận giám định, định giá tài sản; (3) Việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với cơ quan giám định trong một số vụ án, vụ việc chưa chặt chẽ, kịp thời. Cơ quan trưng cầu giám định, yêu cầu định giá trong một số vụ án, vụ việc chưa hoặc chậm cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho việc giám định, định giá, nên việc giám định, định giá bị chậm hoặc chưa đủ căn cứ để thực hiện. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng sau khi giao quyết định trung cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định chưa theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết định trưng cầu giám định; công tác lựa chọn giám định viên để trưng cầu chưa phù hợp, không đúng phạm vi chuyên môn của cơ quan giám định, dẫn đến từ chối giám định.
 
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa  phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 7 ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ cho Hội nghị hôm nay, cũng như các cuộc làm việc của Đoàn kiểm tra.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà đã triển khai nghiêm túc các nội dung công việc theo Kế hoạch của Đoàn Kiểm tra; đã bố trí thời gian, thành phần làm việc với Đoàn theo đúng chương trình, kế hoạch; phối hợp chặt chẽ, cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời; tự rà soát, xây dựng báo cáo, báo cáo bổ sung, cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình, phục vụ yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
 
    Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC  đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC, nhất là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN,TC; Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị về công tác giám định, định giá tài sản. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống PCTN,TC nói chung và công tác giám định, định giá trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng.
 
    Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh trong việc thực hiện công tác giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và quy định của pháp luật. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đối với các cơ quan, đơn vị cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ban Chỉ đạo về công tác giám định, định giá tài sản.
 
    Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
    Sau đợt kiểm tra này, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân khẩn trương tiến hành giám định, định giá đối với những vụ việc, vụ án chưa thực hiện xong để cơ quan điều tra có căn cứ kết luận điều tra hoặc phục hồi điều tra. Kịp thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp làm tốt hơn công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót mà Báo cáo của Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra.
 
    Chỉ đạo các đơn vị theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo.
 
Tại Hội nghị, Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra số 7 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và các cơ quan đơn vị, địa phương của tỉnh có kế hoạch để khắc phục những hạn chế, thiếu sót và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn Kiểm tra sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo để chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền.
 
    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất cao các nội dung trong dự thảo Báo cáo, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến của Đoàn kiểm tra, đặc biệt là kết luận của đồng chí trưởng Đoàn kiểm tra. Đồng chí xem đây là cơ hội để tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết tâm khắc phục, những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ, xử lý có hiệu quả những vấn đề còn vướng mắc, đặc biệt công tác giám định, định giá, góp phần từng bước đáp ứng yêu cầu giải quyết, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, tạo sự chuyển biến trong công tác đấu tranh PCTN, TC trên địa bàn tỉnh.
Anh Hưng
.