Pakistan: Chủ tịch NAB nhấn mạnh nỗ lực tập thể để xóa bỏ tham nhũng

Chủ Nhật, 27/02/2022, 06:58 [GMT+7]
    Chủ tịch Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia Pakistan (NAB) Javed Iqbal nhấn mạnh về nỗ lực tập thể nhằm xóa bỏ tham nhũng khỏi đất nước để các thế hệ sau có một xã hội tốt đẹp hơn.
 
    Ông Javed Iqbal cho biết, NAB quyết tâm xóa bỏ tham nhũng khỏi đất nước thông qua việc sử dụng mọi nguồn lực và áp dụng cơ chế trách nhiệm giải trình minh bạch cho tất cả mọi người.
 
Chủ tịch Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia Pakistan Javed Iqbal
Chủ tịch Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia Pakistan Javed Iqbal
    Theo ông Javed Iqbal, tham nhũng là một vấn nạn của Pakistan đã và đang làm mục ruỗng đạo đức xã hội. Tham nhũng gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và công bằng xã hội, ăn mòn niềm tin của người dân.
 
    Chủ tịch NAB nhấn mạnh, một quốc gia muốn đạt được sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững với nguồn đầu tư nước ngoài lành mạnh thì điều cần thiết là phải loại bỏ tham nhũng.
 
    Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia Pakistan đã nhiều lần khẳng định quyết tâm xóa bỏ tham nhũng và chống tham nhũng không có vùng cấm. Theo lãnh đạo NAB, những người "không thể đụng đến" trong quá khứ hiện đang bị thẩm vấn theo quy định của pháp luật về việc kiếm tiền bất hợp pháp, lạm dụng quyền lực, tài sản và rửa tiền.
 
    NAB được thành lập để xóa bỏ tham nhũng và thu hồi tiền bị đánh cắp. Cơ quan này cũng là đầu mối của Pakistan theo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Theo lãnh đạo NAB, những nỗ lực chống tham nhũng của cơ quan đã được các tổ chức trong nước và quốc tế như: Tổ chức Minh bạch Quốc tế Pakistan, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, PILDAT và Mashal Pakistan công nhận.
                                                                                      Đức Anh
                                                                                  (Báo Thanh tra)
.