Hòa Bình: Công khai đường dây nóng tiếp nhận những thông tin kiến nghị, phản ảnh của người dân, doanh nghiệp

Thứ Hai, 13/02/2023, 06:13 [GMT+7]
    Nhằm tiếp nhận các thông tin về việc chồng chéo, trùng lặp đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; doanh nghiệp bị thanh tra quá 01 lần/năm. Hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức, không giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định đối với các nội dung người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư kiến nghị hoặc yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật; từ chối thực hiện hoặc kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục hành chính Nhà nước của tỉnh, huyện, xã giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Việc cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đặt thêm thành phần hồ sơ, giấy tờ, thủ tục ngoài quy định và yêu cầu người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư bổ sung; việc cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tự đặt ra các khoản thu và yêu cầu người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư phải nộp các khoản chi phí ngoài quy định. Việc cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, lợi dụng vị trí công việc để vụ lợi. Vừa qua, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản số 107/TTr-PCTN về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2023. 
 
    Theo đó, Thanh tra tỉnh công khai Đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt tại Thanh tra tỉnh. Cụ thể như sau: Số điện thoại Đường dây nóng 02183 882 609 (tại Trụ sở Thanh tra tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: Số 170 đường Thịnh Lang, phường Tân thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Địa chỉ thư điện tử (Email): duongdaynong.ttt@hoabinh.gov.vn.
Đoàn Cần
 
.