Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 tại tỉnh Lâm Đồng

Thứ Ba, 11/05/2021, 08:50 [GMT+7]
    Chiều ngày 10/5, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lâm Đồng ở 6 điểm cầu tại huyện Lạc Dương.
 
    Năm đại biểu ứng cử là các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trịnh Thị Tú Anh, Trường Đại học Đà Lạt; Nguyễn Thị Bảo Trâm, Trường Trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc; Ro Da Nai Vi, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, các cử tri đã nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử của từng người ứng cử và nghe những người ứng cử trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu.
 
    Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương xúc động chia sẻ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội lần này, thì đây là nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp là Đại biểu Quốc hội. Đây là một vinh dự rất lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề, đòi hỏi bản thân phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực cố gắng cao hơn nữa để vừa hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đại biểu Quốc hội.
 
    Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khẳng định, nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội, càng có điều kiện để phản ánh, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và kiến nghị, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn các vấn đề sau đây:
 
    Một là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Phát huy tốt hơn vai trò của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Hai là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; bảo vệ công lý, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; phòng, chống và khắc phục oan, sai, bỏ lọt tội phạm trong hoạt động tư pháp.
 
    Ba là, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng, cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh giữa các thành phần kinh tế; chống hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.
 
    Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”, Chương trình mục tiêu quốc gia “giảm nghèo bền vững” và Chương trình mục tiêu quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, người yếu thế trong xã hội; thực hiện tốt hơn chính sách người có công và chính sách bảo trợ xã hội.
 
    Năm là, giải quyết các vấn đề bức xúc về vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường; đất đai, bảo vệ và phát triển rừng; khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo; an toàn giao thông, trật tự xã hội.
 
    Sáu là, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc và chế độ chính sách cho cán bộ xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khối phố. Đây là đội ngũ cán bộ sát dân nhất, việc nhiều nhất, vất vả nhất, nhưng chế độ thấp nhất, điều kiện làm việc khó khăn nhất.
 
    Các cử tri cũng bày tỏ sự thống nhất cao với chương trình hành động của đồng chí Trưởng Ban Nội chính nói riêng và các ứng cử viên nói chung; đồng thời bày tỏ tin tưởng các ứng viên sẽ thực hiện những lời hứa trong chương trình hành động, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, là cầu nối quan trọng, thể hiện ý chí và nguyện vọng của cử tri tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, quan tâm đến các vấn đề như đảm bảo an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực du lịch, kết cấu hạ tầng cho tỉnh. 
 
    Theo chương trình, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tiếp xúc cử tri đến hết ngày 12/5.
                                                                         Thu Huyền
.