Hòa Bình: Cấp ủy các cấp kiểm tra 2.939 tổ chức đảng và 3.470 đảng viên

Thứ Sáu, 25/09/2020, 08:03 [GMT+7]
    Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã tập trung quán triệt, triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy định, hướng dẫn về công tác công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa các văn bản của cấp ủy cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cấp mình. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; các chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy thực hiện.
 
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 tỉnh Hòa Bình
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 tỉnh Hòa Bình
    Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.939 tổ chức đảng và 3.470 đảng viên; giám sát chuyên đề 2.725 tổ chức đảng 3.589 đảng viên; kết luận 38 tổ chức đảng và 22 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có 7 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 3 đảng viên.
 
    Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 321 tổ chức đảng và 632 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 3.000 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 1.232 tổ chức; giám sát chuyên đề 2.558 tổ chức và 2.558 đảng viên; giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 121 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 173 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và kiểm tra 2.973 tổ chức về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 20 tổ chức đảng và 562 đảng viên bằng các hình thức.
 
    Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và chủ động triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ mới; trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề; tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. Trong công tác cán bộ, tỉnh cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách và thực hiện tốt việc công khai kết quả các kỳ họp…
                                                                                    Văn Tuấn
.