Mãi mãi xứng đáng với truyền thống của ngành Nội chính Đảng

Thứ Bảy, 25/01/2020, 06:37 [GMT+7]
    Vinh dự và tự hào biết bao, năm nay, ngành Nội chính của Đảng kỷ niệm 54 năm Ngày thành lập trong niềm vui hân hoan đón chào Xuân mới Canh Tý - 2020, mừng Đảng quang vinh tròn 90 tuổi và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hơn 96 triệu trái tim người dân Việt Nam đang rộn ràng hòa chung nhịp đập. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, sắc Xuân lại hội tụ về, tỏa sáng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới rằng “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập ”, Đó là thành quả to lớn của một cuộc cách mạng vĩ đại “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta ” dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
 
    Trong không khí nô nức mừng đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân, từng trang sử vàng của dân tộc, của Đảng, trong đó lấp lánh những đóng góp của ngành Nội chính Đảng lại hiện về. 90 mùa xuân có Đảng, chưa bao giờ đất nước trọn niềm vui như ngày nay. Từ nghèo nàn, lạc hậu, mang trong mình bao vết thương chiến tranh, sự bao vây, cấm vận thâm độc của các thế lực thù địch, Đảng ta đã kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khởi xướng và thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, dành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Gần 35 năm qua, đường xuân mới rộng mở từng ngày trên khắp mọi miền, đất nước được xây dựng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.
 
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Nội chính Đảng
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Nội chính Đảng
    Quá trình lãnh đạo cách mạng, nhiệm vụ đặt ra cho công tác xây dựng Đảng ngày càng nặng nề hơn. Vì thế, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm, đặt nền móng cho công tác nội chính và nền dân chủ pháp quyền ở nước ta. Nghị quyết số 133-NQ/TW, ngày 05/01/1966 của Bộ Chính trị về thành lập Ban Pháp chế Trung ương, tiền thân của Ban Nội chính Trung ương ngày nay đã đánh dấu mốc lớn cho việc ra đời và mở đầu bước phát triển của ngành. Từ đây, công tác nội chính trở thành một nhiệm vụ quan trọng, một bộ phận khăng khít của công tác xây dựng Đảng; mỗi thành công của cách mạng Việt Nam đều mang dấu ấn của ngành. Với năm lần thay đổi chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, ngành Nội chính Đảng luôn chủ động, sáng tạo, tham mưu đắc lực cho Đảng về các lĩnh vực mà ngành đảm nhiệm và từng bước trưởng thành. Từ tham mưu về công tác lập pháp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ngành Nội chính Đảng đã vươn lên đề xuất những quan điểm, định hướng lớn về xây dựng Nhà nước và pháp luật; từ tham mưu chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đã nâng tầm tham mưu những chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; định hướng xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xã hội quan tâm; đồng thời, phối hợp tham mưu, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan nội chính từ Trung ương đến địa phương ngang tầm nhiệm vụ… Sau bảy năm tái lập, ngành Nội chính Đảng đã phát huy truyền thống “Trung thành, Liêm chính, Bản lĩnh, Sáng tạo”, chủ động, linh hoạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đánh giá là có nhiều dấu ấn nổi trội nhất. Trong đó, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm tốt vai trò tham mưu, kiên trì đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh cuộc chiến khó khăn, phức tạp và nhạy cảm này đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, đáp ứng lòng mong đợi của Nhân dân. Từ thực tiễn công tác, đội ngũ những người làm công tác nội chính trưởng thành từng ngày, liêm chính, chí công vô tư, lăn lộn, tâm huyết, tận tụy, sáng tạo và trách nhiệm với công việc, có dũng khí, có bản lĩnh vững vàng trước muôn vàn cám dỗ của đời thường, luôn xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và niềm tin yêu của Nhân dân. 
 
    Năm Kỷ Hợi - 2019 khép lại ghi thêm nhiều thành tích nổi trội của ngành. Đó là đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các quan điểm chủ trương lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật về các lĩnh vực này; tích cực, chủ động tham mưu có hiệu quả trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ; tham mưu, đôn đốc, phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng vụ án, vụ việc cụ thể, nhất là khó khăn, vướng mắc về xác định tội danh, định giá tài sản,… Đó là theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng; có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Bộ máy tổ chức của ngành từng bước được kiện toàn, củng cố; trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức được nâng cao; vị thế, uy tín của ngành ngày càng được khẳng định.
 
    Năm 2020, đất nước đón nhiều sự kiện chính trị lớn, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời, hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng. Nhiệm vụ của ngành lại đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của mỗi cơ quan và từng cán bộ, công chức. Hơn bao giờ hết, đội ngũ những người làm công tác nội chính quyết tâm biến niềm tự hào truyền thống 54 năm ngành Nội chính Đảng thành những hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Vừa dồn sức hoàn thành thật tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tập trung tổng kết sâu sắc các mặt công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ để rút ra bài học kinh nghiệm cho các năm tới, vừa phát huy mọi nguồn lực trí tuệ để tham mưu đắc lực cho Đảng về lĩnh vực của ngành, trọng tâm là phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Phấn đấu là một trong những lực lượng tiên phong, cộng đồng trách nhiệm cùng các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu để Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, coi đây là dịp tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn mọi tiêu cực, kiểm soát bằng được quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền hiệu quả nhất, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
    Xuân mới Canh Tý đã về, mang đến sức sống mới, niềm tin mới. Mỗi cán bộ, công chức ngành Nội chính của Đảng hãy biến sức sống ấy, niềm tin ấy thành ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, mãi mãi xứng đáng với truyền thống của ngành Nội chính Đảng.
Nguyễn Văn Bắc
.