Bình Thuận: Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 27/04/2021, 07:00 [GMT+7]
    Từ năm 2016 đến nay, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị tại tỉnh Bình Thuận đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã chú trọng việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức được hơn 1.100 hội nghị triển khai học tập, quán triệt cho hơn 532.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bình Thuận
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bình Thuận
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 3 vấn đề cần tập trung giải quyết đó là: bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tập trung lãnh đạo thực hiện ba nội dung đột phá gồm: tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình; đổi mới nội dung và phương thức làm việc, gần dân, sát cơ sở. Nhờ những việc làm trên Đảng bộ đã tạo nhiều chuyển biến rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận…
 
    Việc thực hiện Chỉ thị số 05 được lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa đã thu hút, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân. Điểm nhấn là đợt sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và đại hội đảng bộ các cấp, phong trào thi đua nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, toàn tỉnh đã thực hiện 374 công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực.
 
    Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05; gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung  ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng.
 
    Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tỉnh Bình Thuận tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên, lâu dài của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những gương điển hình, cách làm hiệu quả, mô hình hay trong học tập và làm theo Bác... nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.
                                                                                          Hồng Hà
.