Hà Tĩnh: Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 12/06/2020, 14:09 [GMT+7]
    Sáng 11/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới”.
 
    Hội thảo khoa học được tổ chức nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 – 15/6/2020), là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh bày tỏ lòng tôn kính đối với Bác Hồ; đồng thời, nhận thức đầy đủ hơn về một trong những giá trị to lớn và sâu sắc trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là giá trị nhân văn và phát triển.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển gắn liền tiến trình lịch sử cách mạng nước ta và cách mạng thế giới trong thế kỷ XX. Qua các giai đoạn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta nhận thức ngày càng toàn diện và sâu sắc. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ, mặc dù tình hình trong nước và thế giới có những thay đổi nhanh chóng, nhưng tính đúng đắn, sức sống, sự sáng tạo, phù hợp đặc điểm của cách mạng Việt Nam và xu thế thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị.
 
    Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đạo đức, phong cách của Người đã trở thành những giá trị bền vững. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; trong đó, việc nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
 
    Tại hội thảo, 26 tham luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học, các đơn vị, cá nhân đại diện các đơn vị, địa phương đã đề cao giá trị cốt lõi về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu với những trải nghiệm thực tiễn trong cuộc đời công tác của mình đã khẳng định những kết quả đạt được của tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện lời Bác dặn: “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”; từ đó đề xuất các giải pháp khả thi trong việc triển khai thực hiện chuyên đề hằng năm của Trung ương, xây dựng chủ đề ở cơ sở và nâng cao chất lượng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay. Đồng thời, đã nêu bật học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ; công tác dân vận; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tỉnh nhà; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh theo tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập trung vào nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong việc nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
P.V
.