Tọa đàm "Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng"

Thứ Năm, 14/07/2022, 14:47 [GMT+7]
Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Tọa đàm
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Tất Viễn, Nguyên Ủy viên Chuyên trách Ban Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Tất Viễn, Nguyên Ủy viên Chuyên trách Ban Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục  trưởng Cục phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Đồng chí Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ phát biểu tham luận tại Tọa đàm

 Các đại biểu dự Tọa đàm

 Tạ Anh Hưng

Các tin khác
.
.