Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao về nội dung dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Thứ Năm, 14/07/2022, 09:32 [GMT+7]
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viện Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viện Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Chí Công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Chí Công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp; Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Tổ Biên tập phát biểu
Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp; Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Tổ Biên tập phát biểu 

 Các đại biểu dự buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi làm việc

 Tạ Anh Hưng

.