Ninh Bình: Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Thứ Bảy, 30/01/2021, 07:19 [GMT+7]
    Sở Tư pháp Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch Tư pháp và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tới dự có các đồng chí: Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể; các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
    Năm 2020, ngành Tư pháp Ninh Bình đã tích cực, chủ động tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công theo hướng rút ngắn thời gian đối với những việc phù hợp nhưng vẫn đảm bảo được các nội dung và mục đích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Tư pháp
Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Tư pháp
    Sở đã tích cực tham mưu UBND tỉnh về công tác hoàn thiện thể chế, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực của Ngành; thực hiện 3.655 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp với 187.806 lượt người tham dự; tổ chức 12 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 72.375 lượt người tham dự...
 
    Công tác hòa giải ở cơ sở đã khẳng định vai trò tích cực trong xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giảm thiểu sự tranh chấp dân sự, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1.689 tổ hòa giải với 9.804 hòa giải viên, trong đó 178 người có trình độ chuyên môn Luật. 
 
    Bên cạnh đó, công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được quan tâm chỉ đạo, cấp phiếu lý lịch tư pháp đã kịp thời hơn. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được giải quyết đảm bảo về thời gian theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Trong năm 2020, ngành Tư pháp đã thực hiện 296 vụ việc trợ giúp pháp lý và đã hoàn thành 233 vụ việc.
 
    Sau 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp đã từng bước thực hiện việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; nguồn thông tin lý lịch tư pháp từ các cơ quan tố tụng và các cơ quan liên quan đã được khai thông, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân có nhu cầu ngày càng  dễ dàng, thuận tiện hơn, do đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp tại địa phương. Hiện Sở Tư pháp đã có cơ sở dữ liệu với 9.824 bản lý lịch tư pháp. Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp đã thực hiện đúng chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo đúng thời hạn quy định...
 
    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá cao những kết quả mà sở tư pháp Ninh Bình đã đạt được sau 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh. 
 
Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
    Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2021, đồng chí đề nghị ngành Tư pháp tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp và của tỉnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các lĩnh vực công tác được giao. Trong đó cần xác định xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tổ chức tốt việc thi hành, theo dõi thi hành pháp luật, huy động các nguồn lực tham gia phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt quy định của pháp luật về các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là các hoạt động công chứng, luật sư, bán đấu giá. Lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường tổ chức tiếp công dân, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, phục vụ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
    Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Cao Sơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Tư pháp Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
 
    Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua của tỉnh, của ngành năm 2020.
Bích Hạnh
                                                                           (Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
 
.