Hà Nam: Một số kết quả trong công tác cải cách tư pháp năm 2020

Thứ Năm, 28/01/2021, 06:14 [GMT+7]
    Năm 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2026, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2021; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp phù hợp với tình hình từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 
    Đội ngũ cán bộ của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án thường xuyên được quan tâm bổ sung về số lượng và nâng cao về chất lượng. Các cơ quan tư pháp được kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả, tăng cường nhân lực cho một số khâu công tác, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mới theo quy định của các bộ luật, luật mới về tư pháp. Cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp đã bố trí điều tra viên và trinh sát viên cùng một đơn vị; được tổ chức chuyên sâu theo nhóm tội phạm, kết hợp hoạt động trinh sát với hoạt động điều tra, khắc phục án tồn đọng kéo dài. 
 
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an TP. Phủ Lý (tháng 02/2020)
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an TP. Phủ Lý (tháng 02/2020)
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiến hành sáp nhập đơn vị cấp phòng và kiện toàn đội ngũ cán bộ; chú trọng việc nắm, quản lý thông tin về tình hình tội phạm; tích cực tham gia sâu hơn vào quá trình điều tra, bám sát các hoạt động điều tra; công tác xét, phê duyệt việc khởi tố bị can, bắt khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. 
 
    Tòa án nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; tích cực triển khai hiệu quả mô hình “hành chính tư pháp một cửa”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có công việc tại Tòa án; tiến hành xét xử án hình sự thông qua hệ thống camera giám sát trực tuyến tại phiên tòa; phối hợp với Viện kiểm sát tổ chức các phiên tòa số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, âm thanh tại phiên tòa.
 
    Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược nghề luật sư đến năm 2020. Các tổ chức giảm định tư pháp được kiện toàn, hoạt động có nền nếp, đã hỗ trợ đắt lực cho hoạt động tố tụng, giúp các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử giải quyết các vụ án khách quan, chính xác, đúng pháp luật; thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng để giảm tải số lượng vụ việc cho các phòng công chứng Nhà nước, tạo điều kiện để người dân có thêm sự lựa chọn khi có nhu cầu công chứng; từng bước nâng cao chất lượng, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức hành nghề công chứng; triển khai hiệu quả công tác trợ  giúp pháp lý; đẩy mạnh việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Trong năm 2020, đã thực hiện được tổng số 425 vụ việc; trong đó, tư vấn pháp luật cho 347 vụ việc, tham gia tố tụng 78 vụ việc.
 
    Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; làm việc với Sở Tư pháp tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác trợ giúp pháp lý.
 
    Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường  giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp và cán bộ tư pháp, góp phần bảo đảm hoạt động tư pháp đúng pháp luật, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ về cải cách tư pháp; tham gia giám sát trực tiếp các phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án nghiêm trọng, phức tạp qua hệ thống camera.
 
    Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế về pháp luật; đặc biệt là Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp, các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế của ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự.
 
    Năm 2020, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, công tác cải cách tư pháp được quan tâm và đã đạt được những kết quả tích cực, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan tư pháp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Tuệ Minh
.