Lào Cai: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp trong năm 2020

Thứ Sáu, 15/01/2021, 16:29 [GMT+7]
    Trong năm 2020, Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo chương trình trọng tâm năm 2020; tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TU, ngày 04/5/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp, chấp hành đúng quy định của pháp luật; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được duy trì, quyền tự do dân chủ của công dân được đảm bảo; các trường hợp điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật; qua đó, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vũng mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.
 
Công an tỉnh Lào Cai trao trả 20 đối tượng trốn truy nã cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (tháng 8/2020)
Công an tỉnh Lào Cai trao trả 20 đối tượng trốn truy nã cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (tháng 8/2020)
    Các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký tòa án, hội thẩm nhân dân, chấp hành viên; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ.
 
    Lực lượng Công an triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Công an về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Luật Tổ chức điều tra hình sự. Ngành Kiểm sát tỉnh Lào Cai đã hoàn thiện về tổ chức bộ máy theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện Luật Tổ chức Tòa án năm 2014 và Quyết định số 346/2016/QĐ-TA của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, công dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. Tổ chức và hoạt động của Cơ quan Thi hành án dân sự được thực hiện đúng Luật Thi hành án dân sự năm 2028, được sửa đổi, bổ sung năm 2014.
 
    Đội ngũ bổ trợ tư pháp được củng cố, tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 42 giám định viên tư pháp; 16 người giám định theo vụ việc; 05 tổ chức giám định theo vụ việc; có 09 tổ chức hành nghề công chứng; có 18 tổ chức hành nghề luật sư, đã cung cấp dịch vụ pháp lý đa dạng cho các tổ chức, cá nhân; cử luật sư tham gia bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; hoạt động của luật sư cơ bản đáp ứng được yêu cầu bào chữa, bảo vệ quyền lợi và tư vấn pháp luật cho Nhân dân. Hiện toàn tỉnh có 511 người làm công tác bổ trợ tư pháp, gồm: 19 luật sư, 35 trợ giúp viên pháp lý; 15 công chứng viên, 42 giám định viên tư pháp, 16 giám định viên theo vụ việc, 11 đấu giá viên, 03 quản tài viên và 370 cán bộ thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.
 
    Trước mỗi kỳ hợp Quốc hội, HĐND tỉnh, Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Pháp chế HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình khảo sát, giám sát tại Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh… xem xét, thẩm tra các báo cáo của các cơ quan tư pháp; tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng về cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc.
 
    Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp; tăng cường sự phối hợp trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có yếu tố nước ngoài và khủng bố quốc tế; duy trì hội đàm thường niên giữa Công an tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang với Công an tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giữa Bộ đội Biên phòng Lào Cai với Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam, giữa Công an Lào Cai với Công an Châu Hồng Hà, Trung Quốc để phối hợp đấu tranh chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật của hai nước; thiết lập đường dây liên lạc, nhằm trao đổi thông tin, thực hiện các thỏa thuận, cam kết trong điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm và giải cứu nạn nhân; xử lý và giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự trên tuyến biên giới; đảm bảo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ của các bên.
Tuệ Minh
.