Yên Bái: Khối cơ quan tư pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách tư pháp

Thứ Ba, 12/01/2021, 10:49 [GMT+7]
    Năm 2020, khối cơ quan tư pháp tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chất lượng giải quyết các vụ án, chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; việc bắt, giữ, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
    Lực lượng Công an tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/ĐU-CATW ngày 01/08/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng Công an nhân dân. Công an tỉnh đã ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 của Công an tỉnh Yên Bái. Chuyển 03 thủ tục cấp phát Chứng minh thư nhân dân ra Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh Yên Bái năm 2020. Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đối với 160/160 xã (mỗi xã 05 công an chính quy).
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2020 tại điểm cầu Yên Bái
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2020 tại điểm cầu Yên Bái
    Ngành Kiểm sát tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp; thực hiện nhiều biện pháp kiểm sát để tạo sự đồng bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ về lý luận chính trị, quản lý, điều hành chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Đã cử 33 lượt cán bộ tập huấn nghiệp vụ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 12 đồng chí.
 
    Ngành Tòa án tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác cải cách hành chính tư pháp, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cải cách, gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2020 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Tòa án; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu của cải cách hành chính tư pháp; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan Tòa án như đưa vào sử dụng các phần mềm kế toán, tổ chức cán bộ, phần mềm thống kê, áp dụng tin học vào công tác tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tối cao; đã tổ chức được 230 phiên tòa rút kinh nghiệm. 
 
    Cục Thi hành dân sự triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động trong toàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp; thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan Thi hành án năm 2020. Điều động chuyển đổi vị trí công tác 15 công chức; cử 33 lượt công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, các ngạch công chức.
                                                                                           Mai Loan
.