Bình Phước: Nâng cao công tác tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Bảy, 09/01/2021, 06:31 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức được 03 Hội nghị tập huấn, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho 668 lượt người tham dự là cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ theo dõi, phụ trách công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng ở cấp tỉnh, cấp huyện; trưởng, phó các cơ quan tố tụng cấp tỉnh, huyện và trưởng, phó phòng các bạn xây dựng đảng Tỉnh ủy. 
 
    Song song với việc quán triệt, phổ biến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập thành lập 02 tổ triển khai thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và đã tổ chức được 24 Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp tỉnh, cấp huyện. Sở Giáo dục & Đào tạo đưa nội dung về phòng, chống tham nhũng vào các buổi tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng sống trong chương trình ngoại khóa để giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tại các trường THPT ở 3.400 lớp với 115.097 học sinh tham dự.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
    Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức được 2.369 hội nghị, buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, văn bản mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cho 128.486 lượt người tham dự bằng các hình thức đa dạng như ngoài tuyên truyền thông qua việc tổ chức Hội nghị, có địa phương, đơn vị còn tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội facebook, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trên hệ thống loa truyền thanh huyện, trên các cụm loa truyền thanh thôn, ấp, khu phố, tuyên truyền lưu động; in, dựng pano, băng rôn, khẩu hiệu. Đã phát hành, cấp phát 159.206 cuốn sách, tài liệu, tờ rơi về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Bình Phước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 03 văn bản để định hướng tuyên truyền về PCTN; đăng 60 tin, bài trên bản tin thông báo nội bộ, thông tin phục vụ nhân dân và trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổ chức 50 Hội nghị giao ban cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó thông tin tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức 12 đợt cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng; Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã xây dựng chuyên mục "Phòng, chống tham nhũng, lãng phí" trên sóng phát thanh, đăng phát 120 tin bài trên báo in, báo điện tử. 
                                                                                            Kim Long
.