Ban Nội chính Trung ương: Hội thảo "Phân tích so sánh cơ chế đảm bảo liêm chính tư pháp để thúc đẩy kinh doanh tại một số nước và bài học cho Việt Nam"

Thứ Tư, 27/01/2021, 17:12 [GMT+7]
    Sáng 27/01/2021, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp Chính phủ Vương quốc Anh và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo “Phân tích so sánh cơ chế đảm bảo liêm chính tư pháp để thúc đẩy kinh doanh tại một số nước và bài học cho Việt Nam”. Đồng chí, Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và Bà Diana Torres, Trợ lý trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam chủ trì Hội thảo.
 
    Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các cơ quan Bộ Công an, Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đại học quốc gia, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam; các ban nội chính tỉnh ủy Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Dương và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đặt ra một trong các quan điểm thực hiện cải cách tư pháp là “Cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng xác định nhiệm vụ trong thời gian tới là: “Nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại trong điều kiện đất nước phát triển và hội nhập quốc tế, chú trọng nâng cao năng lực trọng tài…”; Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW là “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”… do đó, một trong những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động tư pháp nói chung và cơ quan tư pháp nói riêng là cần đóng vai trò quan trọng hơn trong việc góp phần tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cùng với cải cách tổng thể tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp cũng phải hoàn thiện thể chế pháp luật, hoàn thiện thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm pháp lý của cán bộ có chức danh tư pháp trong hoạt động tố tụng…
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội thảo
    Tại Hội thảo, các đại biểu nghe Báo cáo phân tích so sánh cơ chế bảo đảm liêm chính tư pháp để thúc đẩy kinh doanh tại một số nước và bài học cho Việt Nam của nhóm nghiên cứu; nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, tập trung đi sâu phân tích so sánh các cơ chế đảm bảo tuân thủ liêm chính tư pháp tại một số quốc gia: Singapore, Malaysia, Cộng hòa liên bang Đức, đồng thời cũng đưa ra một số khuyến nghị, như: Hoàn thiện các chính sách, quy phạm pháp luật và các cơ chế để đảm bảo nguyên tắc pháp quyền, chú trọng tới tính độc lập của hệ thống tư pháp, bảo đảm hiệu quả của hoạt động tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng giải quyết tranh chấp hợp đồng và phá sản; bảo đảm thu nhập của thẩm phán để thẩm phán có thể độc lập, kiên định bảo vệ công lý và giữ gìn liêm chính của thẩm phán; xây dựng cơ chế giám sát và kỷ luật thẩm phán thích hợp để bảo đảm tính độc lập của hệ thống tòa án và liêm chính trong hoạt động tư pháp; phát triển hệ thống tòa án chuyên trách liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại và tăng cường tính chuyên nghiệp của hệ thống tòa án; công khai hoạt động tố tụng để đảm bảo tính minh bạch của quá trình tố tụng cũng như kiểm soát được thời gian giải quyết vụ án…
 
Đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
    Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao chất lượng báo cáo, tham luận được trình bày tại Hội thảo; các ý kiến phát biểu hết sức sâu sắc, phong phú và thực tiễn; nhiều nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn đã chỉ ra rằng một hệ thống cơ quan tư pháp độc lập, có hiệu quả, chất lượng và minh bạch sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc bảo đảm thực thi hợp đồng, bảo vệ tài sản của người dân và người dân tin tưởng vào hệ thống pháp luật; đồng chí đề nghị, Ban Tổ chức hội thảo tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu tham luận để làm cơ sở cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về liêm chính tư pháp nhằm thúc đẩy kinh doanh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp tại Việt Nam trong thời gian tới.
Đặng Phước
.