Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương: Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2020 và triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021

Thứ Sáu, 15/01/2021, 16:04 [GMT+7]
    Sáng 15/01/2021, Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2020 và triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021. 
 
    Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị; đại diện Ban Chủ nhiệm các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học năm 2020.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Năm 2020, mặc dù chịu những tác động khách quan ngoài dự kiến, nhất là việc giãn cách, hạn chế hội họp do dịch Covid-19, nhiều công việc phát sinh nhằm phục vụ tốt nhất cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Ban, nhất là sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của đồng chí Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học, công tác nghiên cứu khoa học của Ban và hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 
 
    Nội dung, định hướng nghiên cứu khoa học đã chú trọng cả 03 lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Thường trực Hội đồng khoa học theo dõi, đôn đốc, rà soát các đề án, đề tài, về chất lượng và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Ban Nội chính Trung ương, nhất là đã tổ chức thành công 02 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học phục vụ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của cơ quan về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Trong năm 2020, Ban Nội chính Trung ương tổ chức nghiên cứu 05 đề tài, đề án cấp Bộ. Trong đó, đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan chức năng trong tham mưu phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm” đã nghiệm thu cấp Ban Đảng, đạt kết quả xuất sắc; 04 đề tài, đề án đã nghiệm thu cấp cơ sở, đạt yêu cầu, gồm: Đề tài “Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực nội chính - thực trạng và giải pháp”; Đề án “Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện một số quy định về phòng ngừa tham nhũng trong tình hình hiện nay ở Việt Nam”; Đề án “Nhận diện và giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc phức tạp nổi cộm về an ninh, trật tự xảy ra tại một số địa phương ở nước ta hiện nay”’; Đề tài “Đổi mới phương thức lãnh đạo của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đối với công tác cải cách tư pháp”; Thông qua 01 chuyên đề cấp cơ sở: “Một số giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt” qua giải quyết các thủ tục hành chính ở Việt Nam hiện nay; Bảo vệ thành công đề cương thuyết minh, ký hợp đồng với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương để triển khai nghiên cứu 06 đề tài, đề án cấp Bộ năm 2020; đề nghị Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương xét, duyệt tên, thuyết minh sơ bộ 05 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021, kết quả đã được chấp nhận tên, thuyết minh sơ bộ 04 đề tài, đề án.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Cuộc họp
    Tại Hội nghị các đại biểu cũng góp ý và nêu lên những hạn chế, vướng mắc như: Một số đề tài, đề án, chuyên đề nghiên cứu do chưa được quan tâm, đầu tư công sức nghiên cứu nên hàm lượng khoa học còn hạn chế; việc triển khai ứng dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học trong công tác chuyên môn còn chậm, nhất là trong xây dựng các quy định, quy trình, định hướng nghiệp vụ. Hội đồng khoa học Ban Nội chính Trung ương chưa đề xuất được đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước trong nhiều năm qua…
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học ghi nhận, đánh giá cao ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị. Đồng chí lưu ý Hội đồng Khoa học cơ quan tiếp tục bám sát định hướng nghiên cứu khoa học của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đổi mới phương pháp nghiên cứu phù hợp; gắn nghiên cứu khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương trên cả ba lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tiếp tục tham mưu, giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo và trực tiếp phối hợp với các vụ, đơn vị ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để xây dựng các quy trình, quy định hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn; chắt lọc, chuyển thể các kết quả nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu thành các kiến nghị cụ thể của Ban Nội chính Trung ương với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
 
    Triển khai nghiên cứu 04 đề tài, đề án khoa học cấp Bộ năm 2021 sau khi Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phê duyệt thuyết minh; tổ chức đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu năm 2022, phấn đấu nghiên cứu, đề xuất xây dựng 01 đề tài cấp Nhà nước; tham dự đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo khoa học do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức; chủ trì, phối hợp tổ chức một số cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ trì, tư vấn đánh giá tính khoa học, hiệu quả, phạm vi ứng dụng vào thực tiễn của sản phẩm, kết quả nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức trong Ban, giúp lãnh đạo Ban xem xét, công nhận sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan năm 2021; xét, đề nghị khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Khoa học cơ quan Đảng Trung ương (05/6/1996-05/6/2021).
                                                                               Tạ Anh Hưng
.