Ban Nội chính Trung ương: Họp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Thứ Hai, 11/01/2021, 14:00 [GMT+7]
    Ngày 09/01/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì buổi Họp mặt.
 
    Tham dự buổi Họp mặt có các đồng chí lãnh đạo Ban, nguyên lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các đồng chí Trưởng Ban, nguyên Trưởng Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy từ khi được tái thành lập theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) đến nay và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ôn lại chặng đường 55 năm phát triển của ngành Nội chính Đảng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ôn lại chặng đường 55 năm phát triển của ngành Nội chính Đảng
    Ôn lại truyền thống chặng đường phát triển 55 năm qua của ngành Nội chính Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho biết: Ngày 05/01/1966, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về thành lập Ban Pháp chế Trung ương - Tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương ngày nay, để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Nhà nước và pháp luật, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đấy là mốc son đánh dấu sựu ra đời chính thức của ngành Nội chính Đảng; ngay từ ngày mới thành lập, trong điều kiện đất nước rất khó khăn, hai miền bị chia cắt, thù trong, giặc ngoài ráo riết chống phá, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Trường Chinh, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ban Pháp chế Trung ương đã tham mưu hiệu quả cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước…
 
    Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, với quyết tâm tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng Ban Chỉ đạo; tái lập Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và tái lập ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa (XII), Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương được sáp nhập về Ban Nội chính Trung ương; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục được sửa đổi, bổ sung; ngành Nội chính Đảng được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới; tổ chức, bộ máy được củng cố, kiện toàn đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
    Từ ngày được tái lập đến nay, Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, nỗ lực cố gắng, chủ động, sáng tạo, kiên trì, bản lĩnh, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, góp phần cũng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; sau 8 năm tái lập, bộ máy của ngành Nội chính Đảng được củng cố, kiện toàn; kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ được nâng lên; vị thế của ngành Nội chính Đảng ngày càng được khẳng định và nâng cao; nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo ngành Nội chính Đảng đã trưởng thành, phát triển, giữ các cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương, trong đó, có 03 đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy (01 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng; 02 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng); 04 đồng chí giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; 02 đồng chí giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh; 05 đồng chí giữ Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và nhiều đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND, HĐND, bí thư thành ủy, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…
 
    Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ niềm tự hào khi đã, đang công tác trong ngành Nội chính Đảng; được sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với cán bộ ngành Nội chính Đảng, như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói là “Bao công” của thời đại ngày nay.
Đặng Phước
.