Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa họp Phiên thứ 7

Thứ Tư, 08/05/2024, 10:29 [GMT+7]
    Chiều ngày 06/5/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Phiên họp thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để thảo luận, cho ý kiến vào kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 6 đến nay; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 
 
    Tham dự Phiên họp có các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; bộ phận giúp việc cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; đại diện Ban Nội chính Trung ương.
 
Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

     Theo Báo cáo tại Phiên họp, từ sau Phiên họp thứ 6, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tích cực đôn đốc các địa phương, đơn vị được giao chủ trì đẩy nhanh việc thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh và các kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. Thường trực Ban Chỉ đạo đã đôn đốc UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện “Chiến lược quốc gia về PCTNTC đến năm 2030" của Chính phủ; tổ chức hội nghị làm việc với 11 đơn vị đầu mối giúp việc của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh để đánh giá kết quả tham mưu, giúp việc cho Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2023, bàn biện pháp tham mưu, giúp việc theo Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh trình bày Báo cáo tại Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh trình bày Báo cáo tại Phiên họp

     Thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh kết luận điều tra ở vụ án “Hạc Thành Tower”; thống nhất đưa vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn vào diện theo dõi chỉ đạo theo đề nghị của Công an tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy; tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án có khó khăn, vướng mắc, kéo dài, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá tài sản ở một số vụ việc, vụ án. Đến nay, đã giải quyết xong đưa ra khỏi diện chỉ đạo 03 vụ án/05 bị cáo; kết thúc điều tra, truy tố 01 vụ án/04 bị can; xét xử sơ thẩm 01 vụ án/05 bị cáo; ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự 01 vụ việc; còn lại 06 vụ đang tiếp tục được xác minh, điều tra.

    Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đi sâu phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo tỉnh; đồng thời thống nhất về nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra trong thời gian tới.
 
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,  Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận Phiên họp
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận Phiên họp
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cơ bản thống nhất với các ý kiến phát biểu và đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao từ sau Phiên họp thứ 6 đến nay. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục bám sát chủ trương, quy định của Trung ương và Chương trình công tác năm 2024 để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Triển khai thực hiện hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác cán bộ; trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kết luận số 2664-KL/TU, ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường giáo dục liêm chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác PCTNTC trên địa bàn toàn tỉnh.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đề nghị cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo... Thường xuyên rà soát, bổ sung các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác xử lý tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTNTC gắn với kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PCTNTC thật sự gương mẫu, trong sạch, liêm chính, có bản lĩnh, có dũng khí đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
Ban nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa
.